לשון שנייה באוכלוסיות שונות בישראל – הערכה, התערבות וקידום לשוני

אלפי-שבתאי, א' (2021). לשון שנייה באוכלוסיות שונות בישראל - הערכה, התערבות וקידום לשוני. תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת

ספר חדשני זה עוסק בלשון שנייה בישראל. עיקר עניינו הוא לשון שנייה-זרה הנלמדת באופן פורמלי בהקשר הבית ספרי, אך נסקרים בו גם היבטים של לשון שנייה של מהגרים והיבטים של לשון ראשונה. לאורך כל הספר מודגשת חשיבותו של מורה השפה כחוקר ומפורטות מגוון המיומנויות הנדרשות ממנו לצורך הוראה יעילה ואיכותית, כגון ידע נרחב, תושייה, גמישות מחשבתית ויכולת לפתור בעיות בזמן אמת.

לקניית עותק מודפס או מקוון של הספר

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא הוראת שפה זרה

פרקי הספר ממחישים הוראה לשונית ארוכת טווח וייעודית לאוכלוסיית התלמידים; הוראה המציבה אותם במרכז תהליך הלימוד ואינה ממקמת את תוכנית הלימוד כמקובל בראש סדר העדיפויות. שערו הראשון מציג היבטים תאורטיים של לשון שנייה, ושערו השני - היבטים מעשיים, שבמרכזם שיטה פסיכולינגוויסטית-חינוכית להערכה ולקידום לשון שנייה הנלמדת בהקשר פורמלי. שיטה זו רואה בהערכה הניתנת לתלמידים אמצעי ללמידה ולקידומה, ולא כלי המסכם אותה. הספר מבהיר את השימוש ב"פיגום" כדרך הוראה ומציג חשיבה יצירתית ("מחוץ לקופסה״) מצד המורה לטובת קידום מרבי של תלמידיו.

 

ספרה של אלפי-שבתאי מיועד לאנשי חינוך, למורי שפה לעתיד, למורים בפועל, למורי מורים ולחוקרי שפה ושיח. הקריאה בו חושפת שיטה מדויקת ומוכחת אמפירית, שבאמצעותה יוכלו מורי השפה לאמץ דרך אחרת להוראה אופטימלית ולהערכה תקשורתית ומכוונת מטרה.

ד"ר איריס אלפי-שבתאי היא מרצה בכירה במכללת לוינסקי לחינוך. תחומי המחקר שלה עוסקים בלשון שנייה ובדו-לשוניות, בהוראת שפה, בקידומה ובהערכתה מתוך הקשר. מחקריה מפורסמים בכתבי עת ובספרים בארץ ובעולם.

 

 


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    ספר נפלא! תודה לך, ד"ר איריס אלפי שבתאי

    פורסמה ב 29/12/2021 ע״י עדי גל
    מה דעתך?
yyya