לקראת תיאוריה קוגניטיבית מאוחדת בהוראה ולמידה

מקור וקרדיט :
Sternberg, Robert. Applying Psychological Theories to Educational Practice,  American Educational  Research Journal v. 45 no. 1 (March 2008) p. 150-65, 2008
 
שתי גישות עיקריות מאפיינות את היישום של תיאוריות פסיכולוגיות בחינוך: יישום המתייחס באופן כללי לתחום הדעת ויישום חינוכי המתייחס באופן ספציפי לתחום הדעת והפעילות בו. הגישה המכלילה של יישום בתחום הדעת מנסה לגבש תיאוריה קוגניטיבית כללית או מוכללת ומיומנויות קוגניטיביות כלליות אחרות אותם ניתן ליישם גם בתחומי דעת שונים. הגישה של יישום ספציפי לתחום הדעת מנסה להתאים תיאוריות קוגניטיביות באופן מובהק לתחומי דעת כגון מתמטיקה או הבנת הקריאה. הגישה הספציפית המתואמת לתחומי הדעת נעשתה שכיחה הרבה יותר מאשר הגישה המוכללת , אך היא נכשלה בגיבוש מודל מאוחד של למידה והוראה. המאמר מתאר ניסיונות אמפיריים שונים לחזור וליישם תיאוריות פסיכולוגיות כלליות יותר תוך התייחסות לתיאוריה קוגניטיבית מאוחדת הנקראת Theory    of successful intelligence(אינטליגנציה מצליחה מעבר ל- (IQ . המאמר מאיר העיניים נכתב ב2008 ע"י פרופסור רוברט סטרנברג מגדולי המומחים בפיתוח החשיבה והמיומנויות הקוגניטיביות בחינוך .(Sternberg, Robert ).
 
ראה גם :
התיאוריה (המשולשת) על האינטליגנציה שפיתח רוברט סטרנברג. התיאוריה עוסקת בדרך שבה האינטליגנציה מסתגלת לסביבה, מעבדת מידע חדש ומפקחת על פעולותיה (ראו, סטרנברג, "לקראת תיאוריה משולשת של האינטליגנציה האנושית", חינוך החשיבה, עלון 14, מאי 1998, סטרנברג, מטפורות לחשיבה, ברנקו וייס, 2002).
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya