לקראת פיתוח תכנית מסגרת לגן הילדים- מחקר הערכה

מקור: דוח מחקר מס ' 274, פרסום מס' 76, ירושלים

המחקר המוצג להלן נועד לבחון את מידת השימוש ואת אופן השימוש שנעשה על ידי הגננות במסמך תכנית המסגרת הנוכחית, ולאתר את הצרכים של הגננת ואת ציפיותיה מתכנית לימודים חדשה לגן. המחקר כלל גם התייחסות לסוגיית תכנון העבודה בגן – היבט שעתיד להיכלל בתכנית החדשה . כלי המחקר המרכזי היה שאלון לגננת אשר הועבר ל 275- גננות מהמגזרים השונים (עשר גננות רואיינו גם באופן אישי בסוגיית תכנון העבודה בגן). בנוסף, נערכו ראיונות בדרג מטה עם קובעי מדיניות במשרד החינוך, עם מפקחות על גני ילדים ועם רכזות הגיל הרך במרכזי פסג"ה. המחקר הוזמן ומומן על-ידי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    כיצד משיגים את כל הדו"ח תודה יערה שילה
    yshilo@emef.ac.il

    פורסמה ב 12/08/2019 ע״י יערה שילה
    מה דעתך?
yyya