לקראת מסגרת בינלאומית מוסכמת של הערכת ובקרת קורסים מתוקשבים (QA)

מקור:
"Quality assurance in online education: The Universitas 21 Global approach", British Journal of Educational Technology Vol. 38(1), p. 133-52
 
 עכשיו כאשר קורסים מתוקשבים מתפתחים מכל עבר, נגישים לסטודנטים ומוצעים בכל המכללות והמוסדות להשכלה גבוהה מתחילים המומחים בעולם לחשוב יותר ויותר על מתודולוגיה של הערכה ובקרת איכות (QA) של הקורסים המתוקשבים. המאמר הנוכחי אשר התפרסם בכתב העת היוקרתי והחשוב British Journal of Educational Technology מתאר ניסיון שיטתי בינלאומי לגיבוש מדדים מקצועיים ותקפים של בקרת איכות (QA) לקורסים מתוקשבים באוניברסיטאות ובמכללות במדינות המערב המתקדמות. תהליך בקרת האיכות המוצע במאמר במסגרת יוזמת Universitas 21 Global (U21G) מתייחס למדדים הבאים: הפקת התכנים בקורס, מאפייני פיתוח התוכנה, מעורבות חברי הסגל בפיתוח, פדגוגיה מתוקשבת והטמעת התהליך בקרב הלומדים.

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  שלום , אני מורה לשעבר ועוסקת מספר שנים בבדיקות Qaהאם אתם צריכים בודקים לקורסים המתוקשבים?

  פורסמה ב 01/08/2015 ע״י שרון בנדיק

  שלום , אני מורה לשעבר ועוסקת מספר שנים בבדיקות Qaהאם אתם צריכים בודקים לקורסים המתוקשבים?

  פורסמה ב 01/08/2015 ע״י שרון בנדיק
  מה דעתך?
yyya