לקראת כתיבת תכנית לימודים חדשה במקרא בבית הספר היסודי הממלכתי-דתי – מחקר הערכה

ד"ר ברוריה סמט, רוית אפרתי
המחקר בוצע על ידי מכון הנרייטה סאלד
עבור משרד החינוך, המזכירות הפדגוגיתהאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
ירושלים, תשס"ח 2008
 
תכנית הלימודים הנוכחית במקרא המיועדת לחינוך הממ"ד יצאה לאור בשנת תשנ"ג  1993 בעקבות החלטת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים לכתוב תכנית לימודים חדשה במקרא ממ"ד הוזמן מחקר זה. המחקר הוא חלק מהיערכות מוקדמת לקראת התכנסותה של ועדת התכנית ללימודי מקרא בבתי הספר בחינוך הממלכתי-דתי, העתידה לכתוב את תכנית הלימודים
החדשה לכיתות א'- י"ב.
מטרתו המרכזית של המחקר היא לספק לוועדת התכנית מידע על עמדות המורים בבתי הספר היסודיים בחמ"ד כלפי תכנית הלימודים הנוכחית במקרא ממ"ד: מידת יישומה בשטח, הקשיים הכרוכים בביצועה וכן ציפיות מתכנית לימודים חדשה.
שאלות המחקר
• עניינן של שאלות המחקר בשלושה היבטים מרכזיים:
• מיפוי המצב הקיים מבחינת הקצאת שעות הוראת מקרא ומימושן בפועל.
• תכנון ההוראה של המורה ועמידה בו.
• ציפיות מתכנית הלימודים החדשה.
המדגם וכלי המחקר
מדגם המחקר מנה 91 מורים למקרא מ- 50 בתי ספר יסודיים בחינוך הממלכתי-דתי. למורים הועבר שאלון שכלל שאלות סגורות ופתוחות.

  לפריט זה התפרסמו 4 תגובות

  עפ"י 'פתח דבר' מטרתו של מחקר ההערכה לסייע לוועדת התכנית ללימודי מקרא לקראת כתיבתה של תכנית לימודים חדשה במקרא ממ"ד לכיתות א'-י"ב.המחקר עצמו מתמקד בחינוך היסודי בלבד.האם, לדעת כותביו, אין צורך במחקר נוסף לצורך כתיבת תכנית חדשה לחינוך העל-יסודי? הניתן הסתפק בו?

  פורסמה ב 05/10/2008 ע״י ד"ר טליה הורוביץ

  המחקר הוזמן ומומן על ידי משרד החינוך. המחקר היה אמור להתחלק לשני חלקים, אחד ביחס לבית הספר היסודי והשני ביחס לבית הספר העל יסודי. לפי שעה נמצא תקציב רק למחקר על החינוך היסודי ועל כן לא התבצע חלקו השני של המחקר. בודאי ובודאי שיש חשיבות רבה למחקר על תכנית המקרא בעל- יסודי.

  פורסמה ב 05/10/2008 ע״י ברוריה סמט

  האם נכתבה או התחילה להיכתב תוכנית חדשה בביסוס על מחקר זה?

  פורסמה ב 09/05/2011 ע״י שרי לינצר

  למיטב ידיעתי לא נעשה דבר. עתה משנבחרה מפקחת חדשה עיני רבים נשואות אליה שתחולל את השינוי המיוחל.

  פורסמה ב 12/05/2011 ע״י ברוריה סמט
  מה דעתך?
yyya