לקראת התמקצעות או ביטול ההתמקצעות? הכשרת מורים במהלך ארבעים שנים: רטרוספקטיבה יפנית

Suzuki, Shin’ichi. "Toward professionalisation or de-professionalisation? Teacher education over the past 40 years: a Japanese retrospection", Journal of Education for Teaching. Oct2014, Vol. 40 Issue 5, p524-542.

במאמר זה, המחבר דן בשאלה כיצד לשפר את הכשרת המורים היפנית. לאחר תיאור הכשרת המורים מאמצע שנות הארבעים ועד שנות הששים של המאה העשרים, המחבר מסכם את הנושאים העיקריים שנידונו במהלך כל עשור בשנות השבעים, בשנות השמונים ובשנות התשעים.

תוך תיאור חלק מהסוגיות הנוכחיות בהכשרת מורים בעשור הראשון של המאה החדשה, המחבר דן במה שהן יצרו על ידי הכנסת סוג חדש של בית ספר לתואר שני למוסדות להכשרת מורים, שמעלה את השאלה האם בתי הספר לתואר שני מחזקים את ההתמקצעות בהכשרת מורים או לאו.

לסיכום, המחבר מציע רשת אידיאלית לקידום מומחיות בהוראה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya