לקראת הדור השני של פורטפוליו ממוחשב

מקור:
Designing ePortfolio 2.0: Integrating and Coordinating Web 2.0 Services with ePortfolio Systems for enhancing Users' Learning, Journal of Information Systems Education. Vol. 18( 2);  pg. 203, 12 pgs.
 
פורטפוליו ממוחשב כולל בדרך כלל ממצאי עבודות ועבודות שהסטודנט או הלומד אסף, תכנן ועיצב במרוצת לימודיו וכן קטעי רפלקציה ומסקנות המתייחסים לקטעים אלו. עם זאת, מחקרים מלמדים כי הפורטפוליו הממוחשב הקיים אינו תואם ואינו הולם את המציאות הנוכחית של התקדמות האינטרנט. במרבית המקרים תיקי הפורטפוליו הממוחשבים חסרים תכונות מובהקות של גמישות, הערכת עמיתים ושיתוף פעולה של עבודת צוות ועמיתים לפרויקט. ללא תכונות אלו הפורטפוליו הממוחשב הקיים כיום אינו הולם את התפתחות עידן הרשתות החברתיות ועידן קהילות המעשה. המאמר הנוכחי מציע קווי מיתאר לתכנון פורטפוליו ממוחשב שיהלום את עידן ה- Web 2.0 באופן שיאפשר אינטראקציה עם קהילה מתוקשבת ושיתוף פעולה עם צוות לומדים עמיתים. כיווני החשיבה חדשניים אלו של תכנון פורטפוליו המתאים לעידן ה Web 2.0 הופכים את המאמר למודל קונספטואלי חשוב לפיתוח אב-טיפוס חדשני לפורטפוליו ממוחשב ללמידה במכללות ובאוניברסיטאות.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya