לקראת ביקור פרופסור בוב פיאנטה בארץ

ירושלים, י' בסיוון תשס"ט, 2 ביוני 2009

לקראת ביקור פרופסור בוב פיאנטה בארץ – נייר עבודה ראשוני
אודית ניסן
המטרה הינה להביא לידיעת אנשי המקצוע בארץ כלים שפיתח, ללמוד מדוגמה של קשר בין מחקר לעשייה ועל החיוניות של מדדי הצלחה. הכלים שאליהם נתייחס הם ה – CLASS (Classroom Assessment Scoring System) [2] וה- [3]MTP (My Teaching Partner).
בעמודים 3-1 תמצאו תיאור של הכלים ובעמוד 4 טיוטה ראשונה של תכנית יום העיון והסדנה.
CLASS
ה-CLASS - ,Classroom Assessment Scoring System הינו כלי תצפיתי שפותח במטרה לנטר את איכות האינטראקציה בין המורה לתלמיד בכיתה, איכות שנמצאה מחקרית[4](Emotional support), (2) ארגון הכיתה (Classroom Organization), ו-(3) תמיכה בלמידה (Instructional support). כמנבאת היטב שיפור הישגי תלמידים. כלי זה נבנה על שלושה תחומים בהוראה-למידה שנמצאו קשורים לשיפור הישגי התלמידים - הישגים קוגניטיביים והישגים רגשיים-חברתיים: (1) תמיכה רגשית
הבסיס הרציונלי לפיתוח ובניית הכלי הוא ידע מדעי – עיוני ואמפירי: תיאוריות התפתחות עמדו בבסיס פיתוחו של מערך מוסכם של משתנים הוראתיים להם יש השפעה גם על הישגי התלמיד; ההישגים האקדמיים הוגדרו ונמדדו באמצעות מבחנים סטנדרטיים של המדינות בארה"ב בשפה, קריאה וחשבון. ההישגים הרגשיים נבחנו בעזרת PATHS[5] (Program Alternative Thinking Strategies) תוכנית לימודים לכישורי חיים שפותחה באוניברסיטת פנסילבניה.     
על סמך מחקרים בנושאים כמו הקשר בין הילד למורה, הסביבה הכיתתית ושיטות הוראה, פותחה מערכת תצפית בעזרתה ניתן למדוד ולהעריך את האלמנטים הרגשיים וההוראתיים בכיתה, אלו שבעזרתם ניתן ליצור סביבה חינוכית איכותית. הכלי נבנה בעזרת עשרה מימדים כשכל אחד מהם משוייך לאחד משלושת התחומים (הנ"ל) וניתן לו ציון בין 1 ל-7 ע"י צופה בעל הכשרה מתאימה:
(1) תמיכה רגשית – אקלים חיובי, אקלים שלילי, רגישות המורה, התייחסות לנקודת המבט של התלמיד.
(2) ארגון הכיתה - ניהול ההתנהגות, פרודוקטיביות, דפוסי למידה.
(3) תמיכה בלמידה - פיתוח תפיסות, איכות המשוב, עיצוב שפתו של התלמיד.
משתנים אלו נבדקו ותוקפו בלמעלה מ-2000 כיתות בארה"ב ובניסויים שכללו השמה אקראית (RCT) נמצא קשר חיובי בין ציון גבוה במודל לבין שיפור הישגי התלמידים. הכלים הראשונים פותחו עבור הגיל הרך (3-(K, ובהמשך פותחו ומפותחים כלים נוספים לכיתות ביה"ס היסודי, לחטה"ב ולחטה"ע.
במהלך פיתוח המודל ובהסתמך גם על מחקרים ושיטות תצפית אחרות, הראו פיאנטה ועמיתיו כי שיפור ההישגים של תלמידים שנהנו מאינטראקציה איכותית עם מוריהם נמצא גם בשנה שלאחר מכן, בלי קשר למסגרת שבה למדו בשנה השנייה. לפיכך הם קוראים לקובעי מדיניות – הן רישוי מורים והן השמת מורים – לתת את הדעת על איכות ההוראה-למידה בפועל (גם בזיקה לאיכות האינטראקציה מורה-תלמיד), ולא להתמקד במאפיינים מבניים בלבד.
במחקר השתתפו 6 מדינות (בתוך ארה"ב), בכל מדינה נבחרו (אקראית) 40 בתי ספר ומסגרות חינוך לגיל הרך, ומכל בית ספר נדגמה כיתה אחת. בכל כיתה נבחרו אקראית 4 ילדים ובסה"כ נצפו 227 מורים. בכל כיתה שנדגמה נעשו 2 תצפיות בסתיו 2001, כשבכל יום נערכו בין 4 ל-8 מעגלים של תצפית (כל אחד של כ-30 דקות).
התוצאות הביאו לפיתוחו של CLASS ושל מדריך לצופה[6]Classroom Assessment Scoring System, Manual) מופיעות הנחיות מפורטות כיצד לרשום ולדרג את הנתונים הנצפים תוך התייחסות לדוגמאות ומצבים שונים. המחקר הראשוני נעשה לגילאי טרום חובה, וחובה-ג', והיום מפותחים כלי המשך לכיתות ד-ו, לחטה"ב ולחטה"ע. היזמה רכשה מספר חוברות הדרכה (MANUAL) של ה-CLASS, ונשמח להשאילן לרשות מי שיהיו מעוניינים לעיין בהן. , בעזרתו יוכל, לאחר הכשרה קצרה, לצפות ולציינן את איכות האינטראקציה בין המורה לתלמיד בכיתה. במדריך המפורט של הכלי .
ממצאי המחקר, המראים שהישגי תלמידים משתפרים בעקבות אינטראקציה איכותית בין מורה לתלמיד הביאו את קבוצת המחקר בשלב הבא לפתח כלי להשתלמויות מורים:MTP – My Teaching Partner.
 
MTP
ה-MTP  הינו כלי אינטרנטי המתבסס על צפייה וניתוח של סרטוני וידאו בהם מוצגים קטעים שצולמו בשיעורים. ניתן להיעזר בכלי בשתי רמות, הרמה הבסיסית כוללת צפייה (חופשית, לפי בחירת המורה)  בחומרים הקיימים ברשת, הכוללים סרטונים, מפתוח, ניתוח שלהם וכן הנחיות למורה. הרמה הנוספת הינה ייעוץ שניתן למורים בעקבות צפייה בסרטוני וידאו שצולמו בכיתות שלהם. פיאנטה ועמיתיו מצאו (גם כאן, בעזרת מחקר שכלל השמה אקראית) שיפור באיכות האינטראקציה מורה-תלמיד של מורים שנעזרו בייעוץ, ותוצאות טובות יותר במבחני אוריינות מוקדמים לתלמידיהם כמו גם הסתגלות חברתית טובה יותר בכיתות הנמוכות של בי"ס. בנוסף מורים אלו דיווחו על פחות בעיות התנהגותיות בכיתות.
מחקר זה כלל 240 מורים לגילאי קדם חובה ברחבי מדינת וירג'יניה ונמשך שתי שנות לימוד. התצפיות על המורים נותחו בעזרת ה-CLASS. המורים המשתתפים חולקו לשלוש קבוצות: (כולם השתתפו בסדנא בת יום אחד על ה-MTP):
קבוצת הבסיס: 66 מורים קיבלו את תוכנית הלימוד של ה-MTP – תוכנית לימודים ל-36 שבועות בתחומי המפתח של השפה והאוריינות, תומכת בתוכנית כישורי החיים (PATHS).
קבוצת האינטרנט: 89 מורים קיבלו בנוסף לתוכנית הלימודים שהוזכרה לעיל גם סיסמא וגישה מלאה לכל תכני האתר הכוללים גם סרטוני וידאו לדוגמא, שיעורים לדוגמא ופעילויות לפיתוח מקצועי.
קבוצת ייעוץ: 80 מורים היו בקבוצה שבנוסף לגישה החופשית לאתר קיבלה גם הדרכה וייעוץ לשיפור ההוראה, על סמך סרטי וידאו שצולמו בכיתותיהם. ההדרכה נעשתה ברשת – בצ'אט או באתר ה-MTP.
המשתנה התלוי היה ההישגים של 4 תלמידים של כל מורה במהלך השנתיים שאחרי השתתפות המורה במחקר.
 
ייתכן כי כלים אלו שפותחו ע"י פיאנטה בהתבסס על ידע מדעי שנבדק ותוקף בארה"ב, אינם מתאימים ליישום בישראל בה התיאוריה, הנורמות והסטנדרטים שונים. אולם סביר שלמרות השוני בין המדינות יש מה להפיק מהניסיון שנרכש: ידע מה נדרש כדי לפתח כלי תצפיתי, מהן נקודות קריטיות בתהליך, השמה אקראית ועוד, כמו גם אפשרויות לשימוש חלקי ומבוקר במה שכבר קיים.
 דיווח זה הינו ראשוני ובא להציע רקע (עד כאן) וטיוטה ראשונית של התוכנית המתגבשת (בהמשך) כדי להיעזר ולקבל עצות.

תוכנית עבודה - טיוטה ראשונה להערות:
יום עיון: למאה עד מאתיים מוזמנים, אנשי מעשה, מחקר ומקבלי החלטות. משעות הבוקר ועד אחר הצהריים.
המחצית הראשונה תעסוק באיכות האינטראקציה מורה תלמיד ובניטורה, והמחצית השניה תעסוק בפיתוח מקצועי (in service) של מורים מבוסס על קטעי וידאו משיעורים.
מושבי הבוקר:
הרצאת מבוא – פיאנטה (כשעה): על שיפור הישגי תלמידים כמטרה של מערכת החינוך, על איכות האינטראקציה מורה-תלמיד כמנבאת הצלחה , על ניטור איכות האינטראקציה (CLASS ופיתוחו); הבחנות בין הגיל הרך ליסודי לעי"ס – מצב הידע המאפשר פיתוח כלי ניטור.          
כחצי שעה לשו"ת הקהל.
מציגים ישראליים: כלי תצפית בשיעורים בשימוש בארץ – דוגמאות, ולמה משמשים. נשמח לשמוע מי מכיר ואל מי אפשר לפנות בנושא.  
הפסקת צהריים
מושבי אחה"צ:
הרצאת פתיחה – פיאנטה (כשעה): פיתוח מקצועי של מורים מבוסס קטעי וידאו: MTP, הקשר שלו לCLASS (תנאי מקדים?), ומה נדרש כדי לפתח מאגר סרטונים ולהפעילו באופן יעיל – עד ידיעה שמועיל לשיפור הישגי תלמידים.       
כחצי שעה לשו"ת הקהל.
מציגים ישראליים – השתלמויות מורים ברשת לאור קריטריונים שנובעים מהעבודות של פיאנטה ואחרים. מכיוון שיש בארץ דוגמאות לא מעטות – כשעתיים למושב. נשמח לשמוע מי מכיר ואל מי אפשר לפנות בנושא. 
 
סדנא למחרת יום העיון:
תכלול כ-20-30 משתתפים (בעיקר מפתחי תוכניות ומקבלי החלטות). חשוב כי כל המשתתפים יכירו את החומרים של פיאנטה מראש ויכינו שאלות ונושאים שחשובים להם כדי שנוכל להפיק את המירב.
מוקדים אפשריים: מה נדרש כדי לפתח כלי לניטור השתלמויות? ניטור איכות האינטראקציה – אינדיקטור תהליכי: מה נדרש ומה הרווחים מההשקעה? פיתוח מאגר קטעי וידאו בשרות הכשרה ופיתוח מורים – מה נדרש מתיאוריה ועד מידע אמפירי, ועל הפיתוח והשימוש.
 
כל מחשבה והערה תתקבל בברכה (תודה מראש אם תכתבו אל אודית udit.education@academy.ac.il, עם עותק אל אביטל וריקי).


[1] קישור לעמוד של פרופ' פיאנטה באתר האינטרנט של האוניברסיטה:   
[2] קישור לאתר של CLASS http://www.classobservation.com/ (כולל הצגה קצרה, ורובו פתוח רק למנויים)
[3] קישור לאתר של MTP http://www.myteachingpartner.net/ (כולל הצגה קצרה, ורובו פתוח רק למנויים)
[4]Keren M. La Paro; Robert C. Pianta; Megan Stuhlman (2004). The Classroom Assessment Scoring System: Findings from the Prekindergarten Year. The Elementary School Journal, Vol.104 No. 5. PP.409-426
[6] Robert C. Pianta; Keren M. La Paro; Bridget K. Hamre. CLASS - Classroom Assessment Scoring System: Manual, Preschool (Pre-K) Version. Preschool (Pre-K) Version.
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלום, אבקש לדעת כיצד אפשר להשתתף בכנס, והיכן הוא מתקייםתודה

    פורסמה ב 05/11/2009 ע״י יעל מילוא
    מה דעתך?
yyya