לקחים שהופקו מהשתתפות בקורס מקוון פתוח ורב שותפים ברוח הקישורנות (קונקטיוויזם)

ד"ר דלית לוי היא ראש החוג לתואר ראשון במערכות מידע קהילתיות במכללה האקדמית צפת, ומרצה בתוכנית לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך במכללת סמינר הקיבוצים.

מטרת מאמר זה לשפוך אור על סוג חדש של למידה המתרחש במהלך השתתפות בקורסים גלובליים המתנהלים בסביבה מקוונת פתוחה ורבת שותפים (סביבת מפר"ש) בקורס כזה משתתפים לומדים מכל העולם, אשר נחשפים במסגרתו לאוקיינוס של ידע ושל קישורים בין פריטי ידע, ומנווטים בתוכו את דרכם האישית. המאמר משרטט את גישת הקישורנות כמסגרת ללמידה כזאת, ומתאר את המבנה של קורס PLENK 2010. לאחר מכן יפורטו ארבעה לקחים שנלמדו ממעורבותה של המחברת כלומדת בקורס, ובהם מה שלמדה על הערוצים השונים שנעשה בהם שימוש בסביבה כזאת ועל הצורך או אי הצורך בהערכה ישירה של הישגים. אלו השוקלים השתתפות בקורסי מפר"ש, בין כלומדים ובין כמנחים, עשויים להפיק תועלת מדין וחשבון ראשוני זה.

לסקירה של ד"ר דלית לוי

ראה גם : מאמרים נוספים של ד"ר דלית לוי בנושא

הקורסים המקוונים מסוג MOOC - כמה סיווגים נוספים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya