לקחים שהופקו מבתי ספר המהווים איים של מצוינות

מאת: Lynne Schrum

Schrum, Lynne; Levin, Barbara B. "Lessons Learned from Exemplary Schools", TechTrends: Linking Research and Practice to Improve Learning, v57 n1 p38-42 Jan 2013.מאמר זה מציג לקחים שהופקו לגבי התפתחות מקצועית מוצלחת עבור קידום של שילוב טכנולוגיה בשמונה בתי ספר מצטיינים.

באמצעות חקירה איכותנית של המטרות של המורים ומנהלי בתי הספר לגבי שיפור מעורבות התלמידים וההישגים שלהם, מתוארות ההזדמנויות הפורמליות, הבלתי פורמליות והאינדיבידואליות מבתי הספר הללו.

הנתונים הובילו להבנה עמוקה של הדרכים שבהן בתי הספר הללו יישמו את ההתפתחות המקצועית; ברוב בתי הספר תצורה מחדש מכוונת של כל תכנית הלימודים הייתה המסקנה לגבי ההתפתחות המקצועית.

המחברים מצאו שרוב המודלים האפקטיביים שילבו הזדמנויות פורמליות ובלתי פורמליות מבוססות בית הספר שהעניקו העדפות הן למודלים של למידה והן למודלים של חלוקה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית במאגר ERIC

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya