לקויות למידה: מדיניות משרד החינוך – תמונת מצב עם מבט לעבר ולעתיד

אל-דור, י' (2014). לקויות למידה: מדיניות משרד החינוך – תמונת מצב עם מבט לעבר ולעתיד. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 39, 270-255.

תלמידים עם לקויות למידה מתמודדים עם קשיים בתהליך התפתחותם ובמהלך לימודיהם במערכת החינוך. הקשיים באים לידי ביטוי בהיבטים לימודיים, בצד קשיים בתחומים חברתיים, רגשיים והתנהגותיים. לקות הלמידה משליכה על התפתחותם התקינה של תלמידים ועל מיצוי יכולתיהם המגוונות כבר בשלבי חינוך מוקדמים; זאת משום שנוסף על הקשיים הלימודיים, היא נוטה לספוח אליה מכלול של קשיים נוספים, ההופכים את הבעיה לרב-ממדית, כזו הנוגעת לכל תחומי החיים – החברתיים, הרגשיים וההתנהגותיים.

לפיכך, תפקיד מערכת החינוך להבטיח את קיומם של תנאים מיטביים להתפתחות תקינה של תלמידים עם לקויות למידה, מתוך האמונה בערך השונות ומתוך השאיפה לאפשר לכל תלמיד הזדמנות שווה למימוש יכולתו. על כן, מדיניות משרד החינוך מכוונת ליצירת מענים מעשיים המותאמים לתלמידים, הן בתחומי הלמידה והן בהיבט הרגשי-חברתי.

המאמר משרטט את תמונת המצב של מדיניות משרד החינוך לאור התפתחות הידע המחקרי והמעשי בתחום לקויות הלמידה בשנים האחרונות ומציב קווי מתאר לעיצוב מדיניות עתידית, בהתייחס להשלכות החוק לזכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות העל-תיכוניים (כנסת ישראל, 2008), ותוך התבססות על השינויים המקצועיים שפורסמו על ידי האגודה הפסיכיאטרית האמריקנית במאי 2013 ב-American Psychiatric Association, 2013) DSM-5). קווי מתאר אלו מהווים בסיס לעבודתה של ועדה מקצועית שמונתה על ידי שר החינוך והמנהלת הכללית של המשרד, לקביעת עקרונות בסיס לבניית תשתית למדיניות עתידית בתחום לקויות למידה.

ראו גם:

יעד 12


  לפריט זה התפרסמו 8 תגובות

  אפשר לקבל את המאמר לצורך כתיבת עבודה סמינריונית

  פורסמה ב 22/01/2022 ע״י חמוטל אקרמן

  אפשר לקבל המאמר לכתיבת עבודה סימנריונית
  מייל ayat19061990@gmail.com

  פורסמה ב 29/12/2021 ע״י ayat abu libdeh

  אפשר לקבל את המאמר לכתיבת עבודה סמינריונית?

  פורסמה ב 11/05/2020 ע״י נחמה -n0527140772@gmail.com

  לכתיבת עבודה סימנריונית

  פורסמה ב 23/08/2015 ע״י אירית אפק

  רוצה סיכום על לקויות למידה: מדיניות משרד החינוך – תמונת מצב עם מבט לעבר ולעתיד

  פורסמה ב 04/05/2017 ע״י יאסמין עאבד

  יש אפשרות לקבל את המאמר?

  פורסמה ב 04/06/2017 ע״י חן קהא

  יש אפשרות לקבל את המאמר בבקשה

  פורסמה ב 03/06/2018 ע״י משה ארז

  מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 39, 270-255.רצוני לעיין במאמר חשוב זה של דר אל-דור. מה עוד שראוי להפיצו במלואו מאחר ועפ התקציר מדובר במדיניות העדכנית של משרד החינוך בהתיחס ללקויות למידה. נא קישורית. דר ברנד

  פורסמה ב 06/12/2014 ע״י דר נתן ברנד
  מה דעתך?
yyya