לקויות הלמידה באוסף אומנותי -קורס ייחודי עבור סטודנטים להוראה עם לקויות למידה

מקור: סיכום מעובד של הרצאה מהכנס הבינ"ל החמישי בהכשרת מורים: "הכשרת מורים על פרשת דרכים".מכון מופ"ת
 
 
ההיצג מתאר באופן חזותי ומילולי, יוזמה ייחודית של מרכז מהו"ת- מרכז העצמה ותמיכה, בפיתוחו של קורס ייחודי עבור סטודנטים עם הפרעות למידה, הלומדים במכללת סמינר הקיבוצים. הקורס מהווה חלופה לקורס חובה אחר במכללה בשם "מבוא למחשבת החינוך המיוחד" המיועד לכלל הסטודנטים המתכשרים להוראה במכללה. הקורס הייחודי מונחה ע"י מרצה המתמחה בתחום החינוך המיוחד בשיתוף עם מורה לאומנות חזותית.

מטרת הקורס היא לשפר את המודעות של הסטודנטים לגבי משמעות הקשיים שלהם בלמידה ולערוך עיבוד רגשי לתובנות גם באופן אומנותי.

החלק הראשון של הקורס עוסק בהיבט הקוגניטיבי של הלקות והוא מספק ידע אודות לקות הלמידה, הבנת משמעות הלקות ויכולת לראות את היתרונות שמקנה לקות הלמידה, בצד החסרונות והקשיים. חלקו השני של הקורס, נושא אופי סדנאי ובו הסטודנטים יוצרים ביטוי אומנותי-חזותי ללקות הלמידה שלהם. ההתנסות היצירתית מאפשרת להם לערוך תווך רגשי לחלק התיאורטי ולעבוד באופן מודע על ביטוי היחסים המורכבים כלפי הלקות. חשיבותו של הקורס הוא גם בהיבט העתידי של הסטודנט כמורה לעתיד, שם יתמודד עם תלמידים בעלי הפרעות למידה, בכיתתו.

הקורס המוצע מותאם לסטודנטים עם הפרעות למידה בארבעה אופנים:
התאמה בתכנית הלימודים של הקורס, התאמה בדרכי ההוראה של הקורס, התאמה בדרכי הערכת הקורס והתאמה של סביבת הלמידה.

התאמת תכנית הלימודים לתואר
התאמות בתכנית הלימודים או בחומרי הלמידה, הן נדירות ובלתי שגרתיות (לייזר ובן יהודה, 1999, לייזר וורטהיים, 2000) לרוב מתוארות בספרות התאמות בדרכי הערכה (כגון: תוספת זמן, הקראת שאלות, הקלדה כתחליף לכתיבה, הגדלת דף המבחן, החלפת בחינה בעבודה וכוד') (
Fuchs, Fuchs, Hamlett, Eaton, Binkley & Crouch, 2000).
יצירת קורס חלופי עבור סטודנטים עם הפרעות למידה הלומדים במכללה, הינה יוזמה מכללתית הנשענת על עוגן תיאורטי מוצק. היא נסמכה על מחקרים חדשים שזיהו את "מקדמי ההצלחה" של בוגרים בעלי הפרעות למידה בחיים האישיים ובקריירה.
5 מקדמי הצלחה חוזרים ונשנים בממצאי מחקרים אלה: (
Goldberg et al (2003) Reiff et al (1997

מודעות עצמית
פרואקטיביות
התמדה
הצבת מטרות
שימוש במערכות תמיכה חברתיות מיסגור מחדש
יצירתיות נלמדת
התמדה
הצבת מטרות
שימוש באקולוגיה סביבתית

טענת החוקרים היא שיש חשיבות עליונה למקדם "מודעות עצמית /מסגור מחדש (
reframing). יכולת האדם לפרש מחדש את הסיטואציה של הלקות באופן פרודוקטיבי וחיובי מהווה אצל בוגר בעל לקות הלמידה, תהליך ממושך הבנוי משלבים: מודעות לקושי שלו, קבלת עובדת קיומו, הבנת משמעותו והשלכותיו על החיים, תוך הכרה והתחשבות גם בכוחות שקיימים בו וביצוע פעולות הנובעות מהתובנה החדשה.
הקורס תוכנן כך שיוכל להציג בפני המשתתפים את הידע החשוב והמרכזי בתחום הפרעות הלמידה, שבלעדיו לא ניתן לזהות את הקושי האישי או להבינו. האופי הסדנאי יותר של השיעורים, נועד לקדם גם את השלבים המתקדמים יותר של תהליך המסגור- שלבים של קבלה רגשית והסתכלות על הלקות כעל "תכונה" נוספת בצידן של מכלול תכונותיו, החיוביות יותר או פחות.

התאמת דרכי ההוראה של הקורס

שימוש באומנות כדרך ביטוי- מחקרים בדבר סגנונות למידה מעידים על סגנונות שונים של לומדים. ניתן להבחין בסגנונות למידה והוראה מגוונים אולם ברב הקורסים במוסדות האקדמיים, חשופים רב הסטודנטים לדרכי הוראה מילוליות. המונח אפנויות למידה מתייחס לערוצים החושיים שבאמצעותם אנו קולטים ומשדרים מסרים (גילד וגרגר, 1997). לומדים שמיעתיים משתמשים בקולם ובאוזניהם כאפנות העיקרית ללמידה, אפנות הראיה היא המסייעת ללומדים חזותיים להבין וללמוד את מושגים ומיומנויות חדשים. בעלי אפנות המישוש יעדיפו להשתמש במגע ולהיות מעורבים גופנית בחומר הלימודים. הם מעדיפים ליצור מוצר, לבנות, למשש חומרים ועוד (Carbo, 1986  & Dunn,). נראה כי בוגרים בעלי לקויות למידה יעדיפו סגנון למידה חזותי ואוראלי לעומת עמיתיהם, ללא לקות למידה  (Heiman, 2006)
הקורס מיצג 3 אפנויות למידה מרכזיים: האחד מילולי אולם משתמש גם בייצוג חזותי באמצעות מצגות, ואילו חלקו השני של הקורס מיצג את האפנויות החזותי והמישושי. בחלק זה ההמללה היא משנית ומהווה תמיכה לתהליך היצירתי.

התאמות בדרכי ההערכה של הקורס

בשונה מקורסים אחרים, ההערכה בקורס הסתמכה באופן שווה על תוצר עיוני- מילולי ועל תוצר אומנותי. בחלק העיוני הסטודנטים נדרשו לכתוב עבודה תיאורטית על אחד מהפרעות הלמידה, על פי בחירתם ובחלק האומנותי הם הציגו את יצירתם האמנותית בפני הכתה בתוספת טקסט קצר אשר מבהיר את משמעותה.
התאמות בסביבת הלמידה של הקורס
הקורס המקורי בו היו אמורים הסטודנטים להשתתף הוא קורס מבוא רב משתתפים שמתקיים באודיטוריום גדול, רבים מבין הסטודנטים בעלי לקויות הלמידה מתקשים להתרכז ולקלוט את השיעור בתנאים של הרצאה פרונטאלית, עם גירויים מסיחים רבים, ללא יכולת לביטוי אישי וקשר עם המרצה. הקורס החלופי, מכיל מספר מצומצם יחסית של סטודנטים (עד 15 סטודנטים בלבד), הוא ערוך בחדר המסודר בצורת ח', המאפשר אינטימיות וקשר דיאלוגי בין המרצה לסטודנטים ובינם לבין עצמם.

תרומתם של הסטודנטים להצלחת הקורס

(
Feldman et. al 1993) מתארים במחקרם שאנשים בוגרים בעלי לקויות למידה, בהשוואה לאנשים ללא לקויות למידה, נוטים לבטא יותר סימפטומים של חרדה ודיכאון כמו גם הערכה עצמית נמוכה יותר ודימוי עצמי שלילי יותר. במהלך הקורס נדרשו הסטודנטים להרים מסך עבה ורב שנים של הסתרה ותחושת בדידות (מרגלית, 1996). גם אם מדובר בחשיפה בפני "קבוצת שווים", עדיין הקושי הוא גדול ביותר. היטיבה לתאר זאת אחת הסטודנטיות ברפלקציה שכתבה על הקורס כחודש לאחר שהחל: "זהו קורס שאני רוחשת כלפיו רגשות מעורבים. בשיעור הנ"ל אני לומדת המון על עצמי, על המגבלות שבי, הקשיים שלי ממה הם נובעים. אבל פעמים רבות אני מוצאת את עצמי מוצפת ברגשות, כאלה שדאגתי להסתיר ולהחביא מפני או מפני האחרים כל כך הרבה שנים".

תרומתו של מרכז מהו"ת להצלחת הקורס

למרכז מהו"ת תפקיד חשוב בהצלחת הקורס במתכונת זו- אחת התרומות החשובות ביותר היתה היכולת שלו לשמש "עריסה" או "מקום מכיל" לסטודנטיות בעת שעברו את ההתנסות הרגישה הזו. אחת הסטודנטיות כתבה על כך במילים הבאות: "היום, כאשר יצאתי מן השיעור ורגשות של כעס ואכזבה הציפו אותי בעקבות השיעור, כעס על הלקויות שבי, על ה"שונות" שלי מחבריי, נכנסתי בפעם הראשונה למרכז מהו"ת. ובחדר הזה, הנותן תחושה ביתית כל כך, התקבלתי בחיוך ובחיבוקים חמימים מבלי לומר דבר. הרגשות אשר ליוו אותי מהשיעור נעלמו עד מהרה, והתמיכה שקבלתי מאנשי המרכז, חיזקה אותי למשך היום והשבוע. נדהמתי לגלות עד כמה, באמת, המרכז עוזר. ועד כמה חיוך וחיבוק תמים לכאורה, יכול לחזק ולהעמיד אותנו שוב על הרגליים".
היצג הקורס 'לקויות הלמידה באוסף אומנותי' מיבטא את מגוון ועושר היצירות האומנותיות שיצרו משתתפי הקורס, בצד הביטוי המילולי שלהם אודות התהליך שחוו בקורס.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya