לפקוח עין על הלמידה: הבדלים בין ייצוגי מורים מומחים וחדשים לגבי אירועי ניהול כיתה

Wolff, Charlotte E.; van den Bogert, Niek; Jarodzka, Halszka; Boshuizen, Henny P. A. "Keeping an Eye on Learning: Differences Between Expert and Novice Teachers’ Representations of Classroom Management Events", Journal of Teacher Education, Jan2015, Vol. 66 Issue 1, p68-85.

ההבנה כיצד ההכרה וההמשגות של מורים משתנות בין מורים מומחים למורים חדשים היא שימושית להגברת פיתוח התמחותם של מורים מתחילים.

המחברים יצרו סכמת קידוד תוך שימוש בתיאוריה הצומחת מהשטח (grounded theory) כדי לנתח את ההתבטאויות של מורים חדשים ושל מומחים המתארות את האירועים בכיתה ואת הרלוונטיות שלהם לניהול הכיתה.

ארבע קטיגוריות של קודים הופיעו. קטיגוריות אלה התייחסו לתפיסות/פרשנויות, מוקד תימטי, זמניות והעיבוד ההכרתי שהובע.

ניתוח באמצעות שיטות מחקר מעורבות של ההתבטאויות של המורים הניב מספר השפעות ניכרות הקשורות לרמות המומחיות של המשתתפים.

בייחוד, העיבוד ההכרתי של המורים התפצל באופן ניכר בהתאם לרמת המומחיות. ההבדלים במיקוד כללו נושאים כגון: למידת התלמיד, משמעת של התלמיד, והאינטראקציה וההשפעה של המורה.

המורים המומחים התמקדו בלמידה בכיתה וביכולת של המורה להשפיע על הלמידה, בעוד המורים החדשים התרכזו יותר בשמירה על המשמעת ועל נורמות ההתנהגות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya