לפני שיהיה מאוחר… על קידום החינוך הפוליטי לאזרחות דמוקרטית לנוכח ההתגברות של מגמות לאומניות וגזעניות

לפני שיהיה מאוחר...
על קידום החינוך הפוליטי לאזרחות דמוקרטית לנוכח ההתגברות של מגמות לאומניות וגזעניות. תקציר נייר עמדה שהוצג בכנס תל אביב לחינוך מתקדם בראשות פרופ' נמרוד אלוני, 22 במאי 2011

מאת פרופ' נמרוד אלוני, ד"ר אסתר יוגב, ד"ר ניר מיכאלי ופרופ' אייל נווה

לנייר עמדה זה שלוש נקודות מוצא: דמוקרטיה בישראל היא מחוז חפץ; הדמוקרטיה הישראלית מצויה בנסיגה ומאוימת על ידי מגמות לאומניות וגזעניות; מערכת החינוך נדרשת להוביל מהלך דחוף ונחרץ לבלימת מגמות אלה ולביסוס תוכנית חינוכית כלל–ישראלית לאזרחות דמוקרטית.

הכותבים מציגים את המסמך הנוכחי על שלושת חלקיו: (א) התגברות המגמות האנטי–דמוקרטיות בחברה הישראלית; (ב) המציאות העגומה בבתי הספר והתנערות מערכת החינוך מקידום משמעותי וכלל–ישראלי של חינוך פוליטי לאזרחות דמוקרטית; (ג) הצבעה על היסודות הנדרשים לטיפוח חינוכי של תודעה פוליטית דמוקרטית ובלימת המגמות הלאומניות והגזעניות. "מטרתנו במסמך זה היא להציע מודל שיאפשר את טיפוח התודעה הפוליטית והאוריינטציה האזרחית-דמוקרטית בתוך בית הספר והכיתה. מודל זה מורכב מארבעה יסודות: ידע, זהות, מוסר, התנהגות (בראשי תיבות: יֹזמ"ה). כל אחד מיסודות אלה הוא נדבך חשוב בתהליך טיפוח התודעה הפוליטית והחינוך לאזרחות דמוקרטית, והשדה כולו אמור להכיל את ארבעת היסודות. אנו מודעים לכך שבתהליך יישום המודל, עבודה על אחד התחומים יכולה להוות תחילת הדרך."

קישור לתקציר המסמך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya