לסייע לעוזרי הוראה הלומדים לתארים מתקדמים בביולוגיה להשתמש בהערכות סטודנטים כמשאב להתפתחות מקצועית

KENDALL, K. DENISE; NIEMILLER, MATTHEW L.; DITTRICH-REED, DYLAN; SCHUSSLER, ELISABETH E. Helping Graduate Teaching Assistants in Biology Use Student Evaluations as Professional Development. American Biology Teacher (University of California Press), Nov/Dec2014, Vol. 76 Issue 9, p584-588, 5p

עוזרי הוראה הלומדים לתארים מתקדמים (Graduate teaching assistants) משמשים לעתים קרובות כמדריכים בקורסי מבוא למדעים לתואר ראשון, במיוחד בקטעי מעבדה ודיון הקשורים בהרצאות גדולות. עוזרי הוראה אלה הם לעתים קרובות מורים טירונים עם הזדמנויות מועטות לפיתוח כישורי ההוראה שלהם במסגרת התפתחות מקצועית רשמית. התבוננות עצמית ממוקדת על הערכות הוראת סוף הסמסטר של הסטודנטים עשויה להוות תוספת בלתי פורמאלית חשובה להכשרה המקצועית.

במאמר זה חקרו הכותבים את התנהגויות ההוראה של עוזרי ההוראה אשר נתפסו, על ידי סטודנטים לתואר ראשון, כחשובות ביותר ליעילות ההוראה בקורסי המעבדה. בסמסטר האביב,2012 , דרגו 1,159 סטודנטים לתואר ראשון בקורסי מעבדה בביולוגיה את עוזרי ההוראה שלהם, ב-21 התנהגויות הוראה שונות. כמו כן הם ציינו את אפקטיביות ההוראה של עוזרי ההוראה, כמות החומר שהסטודנט למד, וניבאו את הציון הצפוי להם במעבדה זו.

תוך שימוש במודלים מעורבים ליניארית, מצאו החוקרים כי התנהגויות הוראה הנוגעות לקטגוריות של טכניקות הוראה ויחסי קרבה בין-אישיים הם הטובים ביותר כדי לחזות את דירוגי הסטודנט בהקשר ליעילות ההוראה של עוזרי ההוקרה. עוזרי הוראה או מורים מתחילים אחרים יכולים להשתמש במידע זה כדי לזהות אזורים ספציפיים לשיפור ההוראה כאשר בוחנים את משובי סטודנטים על ההוראה שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya