למידת מקוונת? שימוש חינוכי באינטרנט והשתתפות בלמידת מבוגרים

מאת: P. White

White, P., & Selwyn, N. (2012). Learning online? Educational Internet use and participation in adult learning, 2002 to 2010. Educational Review, 64(4), 451-469.


מאמר זה מציג ניתוח של המאפיינים החברתיים, החינוכיים והכלכליים המקושרים לשימוש באינטרנט למטרות חינוכיות.

הנתונים נאספו מסקרים שנתיים שנערכו בקרב 47,001 מבוגרים בבריטניה בין השנים 2002 עד 2010.

תוצאות הניתוחים מראות כי אף על-פי שהייתה עלייה ניכרת הן בגישה לאינטרנט והן בשימוש שלא למטרות חינוכיות באינטרנט במהלך תקופה זו, הייתה באופן יחסי צמיחה קטנה בשימוש באינטרנט למטרות חינוכיות.

לגבי השתתפות בלמידת מבוגרים באופן כללי, השימוש באינטרנט למטרות חינוכיות הובנה לפי גיל, מעמד תעסוקתי ומעורבות חינוכית.

לא נראה כי צמיחה בזמינות של הנגישות לאינטרנט ובפיתוח של טכנולוגיות חדשות הגדילה את ההשתתפות בלמידת מבוגרים.

לא נראה כי צמיחה זו השפיעה על המאפיינים החברתיים של אלה המשתמשים באינטרנט למטרות חינוכיות, כמו כן היא גם לא הובילה לעלייה ניכרת בלמידה מבוססת אינטרנט בקרב קבוצות שכבר פעילות מבחינה חינוכית.מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?