למידת אזרחות? כיצד רפורמות החינוך הממשלתיות משפיעות על ההתנהגות ועל הדעות הפוליטיות של ההורים

מאת: Jesse Rhodes

Rhodes, Jesse. "Learning Citizenship? How State Education Reforms Affect Parents' Political Attitudes and Behavior", Political Behavior. Mar2015, Vol. 37 Issue 1, p181-220.

במהלך שלושה עשורים, המדינות אימצו חבילת רפורמות למערכות החינוך שלהן במאמץ לשפר את ביצועי בתי הספר. בעוד שחוקרים עוסקים בספקולציות לגבי התוצאות הפוליטיות של מהלכי מדיניות אלו, עד היום לא נערך מחקר אמפירי שבחן כיצד רפורמות אלה משפיעות על הפרקטיקה של הדמוקרטיה האמריקנית.

על ידי שילוב נתונים מסקר מקורי של הורים לילדים הלומדים בבתי הספר הציבוריים עם מידע לגבי הסטנדרטים הממשלתיים לחינוך, בחינה ומדיניות של מתן דין וחשבון, המחבר בוחן כיצד מאפייני התכנון של מדיניות זו משפיעים על העמדות של ההורים כלפי הממשלה, ההשתתפות בפוליטיקה ומעורבות בחינוך של ילדיהם.

המחקר מראה כי ההורים הגרים במדינות שיש בהן מערכות הערכה מפותחות יותר מביעים עמדות שליליות יותר לגבי הממשלה והחינוך, והם פחות צפויים לעסוק בצורות מסוימות של מעורבות בחינוך של ילדיהם, לעומת הורים שחיים במדינות שיש בהן מערכות הערכה פחות מפותחות.

 קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

לכלול את כל המשפחות בחינוך: מאמצים מחוזיים לקדם מעורבות הורים בחינוך באונטריו שבקנדה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya