למידה של פרחי הוראה להפיק השערות מבוססות-עובדות לגבי ההשפעה של הוראת מתימטיקה על למידה

מאת: Cathery Yeh

Yeh, Cathery, Santagata, Rossella . Preservice Teachers’ Learning to Generate Evidence-Based Hypotheses About the Impact of Mathematics Teaching on Learning. Journal of Teacher Education; Jan2015, Vol. 66 Issue 1, p21-34, 14p

מחקר זה בוחן את הפיתוח של תת-מיומנות ספציפית ללמידה ושיפור הוראה—הפקת השערות לגבי השפעות ההוראה על למידת תלמידים.

הושוו שתי קבוצות של פרחי הוראה לבית הספר היסודי: קבוצה אחת אשר השתתפה בקורס שיטות מתמטיות טיפוסי ואחת שהשתתפה בקורס המשלב מיומנויות ניתוח ללמידה מהוראה.

הנתונים כוללים את תגובותיהם של פרחי הוראה לבית הספר היסודי על סרטוני וידאו של הוראת מתמטיקה אשר סופקו לפני ואחרי השלמת הקורס.

הממצאים מגלים כי פרחי ההוראה נאבקו בתחילת התכנית להפיק השערות עם ראיות רלוונטיות, לעיתים קרובות תוך זיהוי התנהגות המורה או התשובות הנכונות של התלמידים כראיה להבנת התלמידים.

לאחר ההשתתפות בקורסים, פרחי ההוראה אשר לקחו חלק בקורס שבו הוכנסו תכנים הקשורים למיומנויות ניתוח, שיפרו באופן מובהק את יכולתם להפיק השערות המבוססות על ראיות של תלמידים, בעוד שעמיתיהם המשיכו להפגין קשיים.

המאמר דן בהשלכות עבור הכשרת מורים ובמחקר עתידי.

לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

חקר ההשפעה המקצועית של עמיתים למקצוע על למידת מורים למתימטיקה

למה אפשר לצפות ממי שמלמד מתמטיקה בבית הספר היסודי?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya