למידה שיתופית מבוססת רשת בהוראת כימיה במכללה

מאת: Bin Jiang

JIANG, Bin. Web-based Cooperative Learning in College Chemistry Teaching. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), [S.l.], v. 9, n. 2, p. pp. 45-47, mar. 2014.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

רעיון הלמידה השיתופית התחיל בשנות השבעים של המאה הקודמת ותפס תאוצה בשנות השמונים שלה. למידה שיתופית מתייחסת להוראה בקבוצות קטנות כדי שהסטודנטים יעבדו ביחד להגיע למטרה משותפת. קבוצות אלה השתמשו בפעילויות למידה רבות ומגוונות כדי להבין את משמעות הנושא הנלמד. בכיתות למידה שיתופית הסטודנטים היו אחראים גם בתלות גומלין וגם כעצמאים, לעבודה שהם עושים. בהשקעת מאמצים משותפים בשאיפה לרווח הדדי. הלימוד המשותף שינה את רעיון ההוראה של כיתה הממוקדת מורה המקובל בהוראה המסורתית למודל ממוקד תלמיד. מעבר ממורה המזין את התלמיד ללמידה אוטונומית של התלמיד.

ממצאים הראו שלמידה שיתופית הייתה יעילה בשיפור ביצועי התלמיד, בשיתוף הפעולה, מיומנויות חברתיות, יכולת מעשית ויצירתיות. ממצאים אלה משכו את תשומת הלב של החוקרים ונעשה בהם שימוש במכללות ובאוניברסיטאות רבות ברחבי העולם. עם הפיתוחים של טכנולוגיות מתקדמות, רשת תקשורת המחשב הפכה ליותר ויותר חשובה למורים ולתלמידים. הלמידה בעזרת רשת מחשבים ואמצעי מולטימדיה אחרים, הביאו לרמות גבוהות יותר של הבנה. מספר מסגרות למידה משותפת שכמעט אינן ניתנות ללמידה בדרך המסורתית יכולות להילמד ולהטמע באופן טוב יותר בסביבה מקוונת.

כימיה כקורס בסיסי כפי שהוא נלמד היום, במוסד בו עובד החוקר, לוקה בחסר בשיטת ההוראה. החוקר התכוון במאמר למצב כזה ומראה איך הביא וקידם את החלק המעשי שלוקח קדימה את התיאוריה של למידה מקוונת משותפת בקורסי כימיה בסיסיים כמו, כימיה אנליטית וניסיונות כימיים.

תכנון מונחה של למידה שיתופית בסביבה מקוונת

בשלב ראשון נבנתה פלטפורמה ללמידה בסביבה מקוונת. היא כוללת מקורות מידע של הקורס הנחוצים לתלמיד, קישור אינטרנט, מאגרי מידע, קישור בלתי אמצעי מורה- תלמיד.

צעדים מעשיים

הכנת תכנית הלמידה השיתופית כוללת שני שלבים. השלב הראשון הוא חלוקת הסטודנטים לקבוצות הטרוגניות מבחינת ידע מוקדם ויחס ללימודים. המורים יכינו תחילה, חומרים ללימוד שיתופי. רצוי שבקבוצות יהיו 3-5 סטודנטים מרקע שונה. בקבוצות כאלה הם יכולים ללמוד האחד מהשני. לכל קבוצה יש מנהיג שהוא המתאם שלה עם האחרים.

השלב השני הוא הגדרת יעדי ומשימות הלמידה. תכנון יעד או משימה בסביבה מקוונת צריך להתבסס על העיקרון הבא, המשימה צריכה להיות ברורה ושיהיה קל לאסוף את הממצאים והתוצאות. האינטיליגנציה הפעילה הנדרשת להשלמת משימות אלה צריכה להיות מותאמת ליכולות הסטודנטים. המקורות ברשת והתקשורות צריכים להביא לידי מימוש המשימה. הגישה השיתופית תצטרך להשלים את המשימות. המורים צריכים להתאים את המטלות לרמת הסטודנטים ולמציאת דרכי פתרון חדשות. בעוד שהסטודנטים מקובצים לקבוצות, הם ינתחו את מטלות הלימוד ויגדירו את מטרת הלימוד המשותפת שלהם וקריטריונים להערכה.

פיקוח והנחיית פעילויות קבוצת הסטודנטים

 המורים יעודדו את הסטודנטים לעשות את העבודה בעצמם, אבל יספקו הצעות קונסטרוקטיביות הכרחיות, כמו, נוהל העבודה בקבוצה, מיומנויות לקיחת אחריות בין חברי הקבוצה, דרכי תקשורת עם קבוצות אחרות, הנחיית סטודנטים בדיאלוג פעיל. תכנית הלימוד תהיה בנוייה בצורה ספירלית כך שכל סטודנט יוכל לבנות על מה שחבריו כבר עשו. בדרך זאת הם יכולים להשלים את המטלות באופן עצמאי.

במשך הלמידה המשותפת

תכנון הקבוצות: לאחר שהמשימה הוגדרה, הקבוצה המשותפת תדון ותנתח את משימת הלימוד. כל חבר בקבוצה מקבל תפקידים רלוונטיים ומשימות בסביבה המקוונת הלימודית המשותפת.

תרגול שיתוף: בשלב זה המורים והסטודנטים יטמיעו את מושג הלמידה השיתופית. הלימוד יכול להתבצע הן בכיתה והן מחוץ לה. פעילויות בכיתה הן מתן תשובות על שאלות, הסברת תצפיות, סיכום חומרי ההרצאה, ועוד. פעילויות מחוץ לכיתה כוללות, תכנון פרוייקטים, ביצוע לימודי חקר, כתיבת דוחות, הכנת מצגות ועוד. במחקר זה רוב פעילויות הלימוד השיתופי מתבצעות מחוץ לכיתה. הבעיות הבולטות היו פתרון בעיות תקשורת עם משתתפים אחרים. הסטודנטים היו השחקנים והמורים היו הבמאים. הסטודנטים ניסו להשלים את המשימה דרך מקורות אינטרנט. הסטודנטים היו חופשיים לתקשר עם אחרים, מורים, ואנשים אחרים מהפורום לעזרה והחלפת דעות בכל אמצעי תקשורת הנמצא בסביבה המקוונת.

סיכום ההישגים

הקבוצות המשותפות חושפות את ההישגים שלהן. הסיכום כולל את החשיפה של הקבוצה ושל כל אחד מהחברים בה, תכניות פעילות קבוצתית והטמעת הלמידה השיתופית.

סיכום אחרי הלימוד השיתופית

בתכנית זאת, מורים יעריכו את אפקט הלמידה ויקבלו משוב מהסטודנטים. ההערכה של למידה שיתופית בסביבה מקוונת צריכה לכלול, הערכת תהליך כללית, הערכה כללית של קבוצות שיתופיות, והערכת יכולת של יחידים בקבוצות שיתופיות. מורים ינהלו מעקב רשום על שינויים בתהליך הלמידה, בעניין, במוטיבציה של הסטודנטים ואז יתאימו את קבוצות הלימוד בהתאם. על ידי לקיחת הישגי הפעילויות הרגילות של הסטודנטים ותוצאות ההתאמה, המורים יכולים לדרג את ההישגים הסופיים משני מרכיבים שהם, הישגי הקבוצה והישגי היחיד.

בעיות עכשוויות של למידה שיתופית בסביבה מקוונת

יכולת דלה בקליטת מידע מועיל: לימוד מקוון משותף דורש שלסטודנטים תהיה יכולת בסיסית בטכניקות מידע מודרניות לצורך קליטת מידע, עיבוד מידע והעברת מידע. נדרשת גם גישה של לומד עצמאי בתנאי שטח המידע, תחושת מחוייבות לתפקיד וחשיבה ביקורתית.

אי-הרצון של סטודנטים להשתתף בקבוצות קטנות: לימוד מקוון שיתופי דורש יותר אינטראקציה מאשר הלימוד המסורתי. הוא מקדם תקשורת יותר טובה, בניית קבוצה והעברת מקורות. מספר חוקרים מצאו שלחלק מהסטודנטים אין עניין בדיונים קבוצתיים וחמור מכך, חלקם יתבונן באתרים אחרים שאינם קשורים לנושא הנלמד. דבר זה נובע מכך שסטודנטים אינם מכירים את החשיבות של אינטראקציה, השתתפות ולימוד שיתופי.

חוסר הכרה בזיהוי דמות המורה: זהות דמות המורה בלימוד משותף מקוון שונה מהדמות המסורתית וחשוב שהמורים יתנו דעתם לכך.

האפקטיביות של למידה שיתופית ברשת

הישגי הכיתות הניסיוניות היו גבוהים באופן מובהק מאלה של קבוצות הביקורת. משמעות הדבר היא שלימוד מקוון שיתופי הוא יותר אפקטיבי מהלימוד המסורתי. ללימוד המקוון השיתופי יש יתרונות רבים כמו, רמת ההשתתפות, אחריות אישית, רב-גוניות של ידע, מיומנויות תקשורת, אופן הצגת בעיות ומעמד וערך המורה.

כפי שדווח כאן שיטת הלמידה השיתופית, שינתה באופן יסודי את ההוראה והלמידה של קורסי הכימיה. היא העלתה את רמת מיומנויות הלימוד, הגבירה את ההנאה מהלימוד וקידמה את המוטיבציה של הסטודנטים. רמת הציונים שלהם הייתה גבוהה יותר. שיטת הלמידה השיתופית עזרה לסטודנטים בשיפור מיומנויות השיתוף, רכישת ידע חדש, תקשורת, מחשבים, יצירתיות ולמידה עצמאית.

לימוד שיתופי מקוון יכול להתאים מבחינה מדעית לצרכים הקוגניטיבים והפסיכולוגיים של תלמידי מכללות. הוא שבר את המודל של דימוי מצב ההוראה המסורתי ולכן הוא יכל להיות מיושם באפקטיביות לכיתות לימוד כימיה בסיסית, בשיתוף הבאת סטודנטים להראות רמת התבטאות גבוהה יותר, גישה יותר חיובית לאחרים ועוד. לסטודנטים, היכולת לבנות גישה חיובית יותר לאחר יש חשיבות בהמשך דרכם המקצועית. גישת לימוד זאת הופכת את הסטודנטים ליותר גמישים בזמן. אווירה הרמונית הופכת את הסטודנטים ליותר עצמאים בלימודים. דבר המזמין רפורמה בלימודים. איך שלא יהיה, שיטת הלמידה השיתופית ברשת, איננה אוניברסלית לגבי כל הקורסים ואין עליה תעוד מספיק ולכן היא נותרה עלומה ממתינה לגילוי ולחשיפה שלה כדי שתיהיה מקובלת על המורים ומאומצת על ידי הסטודנטים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya