למידה שיתופית המבוססת על הארי פוטר ללמידה של צורות גאומטריות במקצוע המתמטיקה

Moreno-Guerrero, A.S. et al. (2020). Collaborative Learning Based on Harry Potter for Learning Geometric Figures in the Subject of Mathematics. Mathematics 2020, 8, 369

למידה שיתופית היא למידה המתבצעת על ידי שני אנשים או יותר תוך שיתוף במשאבים או כאשר כישורים שונים של חברי הצוות באים לידי מימוש במטרה להשלים משימה לימודית (כמו השלמת פרויקט קבוצתי או פתרון בעיה). השיתופיות נעשית באמצעות אינטראקציה, שיתופים בהתנסויות או הקצאת תפקידים לחברי הקבוצה. לפעולותיו של כל חבר בקבוצה יש השפעה על הישגי יתר המשתתפים.

הלמידה השיתופית מערבת את הלומדים באופן פעיל בתהליך הלמידה, משפרת את האינטראקציה והתקשורת ביניהם ומעצימה את המוטיבציה ואת תחושת השייכות והאוטונומיה. בתחום המתמטיקה יש ללמידה השיתופית השלכות חיוביות על מיומנויות של פתרון בעיות וכן על כישורי למידה, אם כי לא נמצאו עדויות לשיפור בציונים.

 

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את ההשפעה של למידה שיתופית על המוטיבציה של תלמידים בחטיבת הביניים, מידת מעורבותם בלמידה, כישוריהם המתמטיים והישגיהם הלימודיים. באופן ספציפי, מחקר זה בחן את האפקטיביות של הלמידה השיתופית, המבוססת על סיפור המסגרת של הארי פוטר, ומתוך השוואה לשיטת הלמידה המסורתית.

 

שיטה

במחקר השתתפו 236 תלמידים ותלמידות בגילאי 12 עד 14 הלומדים בחטיבת הביניים באנדלוסיה, ספרד. התלמידים הוקצו לשמונה קבוצות בנות כ-28 עד 30 תלמידים כל אחת, כאשר נעשה ניסיון לאזן את הרכב הקבוצות לפי היכולות המתמטיות של התלמידים.

ארבע מהקבוצות הוגדרו כקבוצת הניסוי שבהן יושמה גישת ההוראה השיתופית וארבע קבוצות הוגדרו כקבוצת הביקורת שבהן יושמה גישת ההוראה המסורתית. הניסוי התקיים במהלך הרבעון הראשון של שנת הלימודים 2019-2020. התלמידים למדו יחידת לימוד בגאומטריה, אשר כללה 12 מפגשים.

הוראת היחידה נעשתה בכל קבוצה באופן אחר:

  1. בקבוצת הביקורת למדו התלמידים בשיטת ההוראה המסורתית, לפיה המורה מעביר את הידע והתלמידים מבצעים את הפעילויות המוצגות על ידו. החומר הלימודי מצוי גם בספר הלימוד ובחוברת התרגילים.
  2. בקבוצת הניסוי התלמידים למדו בשיטת הלמידה השיתופית. הלמידה התקיימה סביב התמה של ספרי הארי פוטר.

הארי פוטר הוא ילד יתום שדודיו האכזרים מגדלים אותו. בגיל 11 הוא מצטרף ללימודים בבית הספר לכישוף ולקוסמות. עם הזמן יגלה הארי פוטר את זהותו האמיתית ואת האיום הגדול על עולם הקוסמים - הלורד וולדמורט הרשע, אותו הוא ינצח יחד עם חבריו.

לאחר שהתלמידים בקבוצת הניסוי חולקו לצוותי לימוד, המורה הציג את האתגרים והפעילויות שכולן היו קשורות לבית הספר לקוסמות שבו למד הארי פוטר. כל צוות היה צריך להתמודד עם המשימות באופן הכי אפקטיבי כדי לזכות בניקוד.

בתום יחידת הלימוד התלמידים מילאו שאלונים כמותיים שבדקו שני סוגי משתנים:

  1. משתנים מוטיבציוניים (מוטיבציה, אוטונומיה, שיתוף פעולה ומעורבות).
  2. משתנים מתמטיים המודדים את מידת ההעמקה בתכנים שנלמדו (מושגים, ייצוגים גרפיים, ידע מדעי, קבלת החלטות) וכן ציוני התלמידים במבחני הערכה במהלך יחידת הלימוד.

 

ממצאים ודיון

בכל המשתנים נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת. קבוצת הניסוי דיווחה על יותר מוטיבציה, עניין ומעורבות בתהליך הלמידה בהשוואה לקבוצת הביקורת. כמו כן, קבוצת הניסוי הדגימה רמות גבוהות יותר של עיסוק בתכנים המתמטיים. באשר לציוני התלמידים, נמצא כי אלו שלמדו בגישת הלמידה השיתופית הראו תוצאות טובות יותר, אם כי ההבדלים בין הקבוצות לא היו מובהקים.

מתוך ממצאים אלה ניתן להסיק ששיטת הלמידה השיתופית, בשימוש בתמה של הארי פוטר, היא יותר אפקטיבית בהשוואה לשיטה המסורתית של הוראת גאומטרייה. היא תומכת במוטיבציה, באוטונומיה, בשיתוף הפעולה, במעורבות בלמידה ובפתרון בעיות. שיטה זו מסייעת גם להעמקה בידע מתמטי כולל מושגים, נתונים מדעיים וייצוגים גרפיים.

למאמר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא למידה שיתופית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya