למידה עמוקה בחינוך מרחוק: האם אנו משיגים את המטרה?

Shearer, Rick L.; Gregg, Andrea; Joo, K. P. "Deep Learning in Distance Education: Are We Achieving the Goal? ", American Journal of Distance Education. Mar-Jun2015, Vol. 29 Issue 2, p126-134.

כמחנכים, אחת מהמטרות שלנו היא לעזור לתלמידים להגיע לרמות עמוקות יותר של למידה. אולם, כיצד זה מתבצע, בייחוד בקורסים מקוונים?

מחקר-עיצוב זה בחן את המושג של למידה עמוקה באמצעות סדרה של שינויי עיצוב בקורס חינוך עבור סטודנטים לתארים מתקדמים.

שאלה מרכזית שעלתה הייתה לאילו פעילויות למידה צריכים המנחים לצפות כדי להבחין בלמידה עמוקה? האם למידה עמוקה צריכה להיות מובעת בפורומים של דיונים, האם הם מפנים מספיק זמן בקורסים שלהם כדי שלמידה עמוקה תתרחש בכל שיעור או יחידה?

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

העדפות ההערכה וגישות ללמידה של סטודנטים: מהי התרומה של הערכה מעצבת?

מחקר עיצוב: עשור של התפתחות במחקר חינוכי?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya