למידה משולבת בסביבה מבוססת WIKI , כתהליך חינוכי ספיראלי רפלקטיבי ושיתופי

שירי הגני, ד"ר דני בן צבי. למידה משולבת בסביבה מבוססת WIKI , כתהליך חינוכי ספיראלי רפלקטיבי ושיתופי. כנס מיט"ל 2009, מכללת שנקר, רמת גן.
 
 
הקורס "סוגיות וגישות" של המגמה לטכנולוגיות מתקדמות בחינוך, אוניברסיטת חיפה מבוסס על טכנולוגיית WIKI ומעוצב כסביבת למידה קונסטרוקטיביסטית, שיתופית ודיאולוגית.
דגש רב הן על עריכה שיתופית של הלומדים והן על "למידה על למידה".
 
מבנה הקורס:
 
שני מרחבים לימודיים –חינוכיים.
 
דגש על המפגש, האינטראקציה בין הלומדים כמפתח ללמידה.
 
שני סוגי שיח:
 
א.     המרחב הכיתתי, מפגש פנים-אל-פנים
ב.     מרחב הWIKI – למידה מקוונת מרחוק
 
תהליך לימודי –חינוכי
 
מבוסס על מכלול פעילויות לימודיות המכוונות ליצירת מסמכים איכותיים וקוהרנטיים על ידי שני לומדים או יותר.
 
מטרה: הבניית הידע האישי והקבוצתי של הלומדים, כאשר המשתתפים לומדים לשתף פעולה זה עם זה.
 
מטרת המחקר:
 
הצגת אפשרות של שילוב בין למידה מקוונת מרחוק לבין מפגשים פנים אל פנים המבוסס על קיומו של שיח רב-ממדי בין הלומדים.
נטען כי האופן בו מתקיים השיח, מעודד ותומך בקיומו של תהליך למידה שיתופי, רפלקטיבי ומשמעותי ללומדים.
 
היכן וכיצד מתקיים שיח בויקי?
 
דפי שיחה הנלווים לדפי התוכן
 
היומן האישי – מעין בלוג בתוך האתר
 
פורום
 
כחלק מחובות ההשתתפות בקורס, הסטודנטים נדרשים:
 
א.     לכתוב התרשמויות ביומן שלהם.
ב.     להגיב למה שכתבו אחרים
 
ה-WIKI  כמרחב שיח:
מוגנות- מרחב אינטרנט מוגן המאפשר יצירת קהילה אינטימית המשוחחת בינה לבין עצמה.
 מקום לכל אחד, זמן לכל אחד – מגוון של שיחות המתנהלות "במקביל", אך לא בעת ובעונה אחת.
 
 
המפגש הכיתתי כמרחב שיח:
 
עיצוב פדגוגי של מרחב שיח התומך בלמידה השיתופית (המקוונת) על ידי יצירת אקלים חברתי סובלני ומקבל המעודד את קיומם של קולות שונים בקבוצה זה לצד זה.
 
 
לסיכום:
 
קיימים שני מרחבי שיח השלובים זה בזה.
 
התפתחות ספיראלית, בה כל מרחב מהווה את נקודת המוצא לדינאמיקה המאפיינת את האתר ותומך בה.
 
משמעות אישית – עיסוק ברשמים, מחשבות ותחושות הקשורים בתכני הקורס מחד ובמשמעות שלהם עבור הלומדים מאידך.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya