למידה מקצועית של צופים, של משתפי פעולה ושל תורמים בקהילה מקוונת שנוצרה על ידי מורים בקוריאה

Seo, Kyounghye. "Professional learning of observers, collaborators, and contributors in a teacher-created online community in Korea", Asia Pacific Journal of Education, Vol. 34 Issue 3, p337-350. 

מחקר זה בחן את הלמידה המקצועית המתרחשת בקהילה מקוונת שנוצרה על ידי המורים. בייחוד, המטרה של מחקר זה היא לבחון כיצד המורים ברמות שונות של השתתפות לומדים בקהילה מקוונת.

התוצאות הראו שמורים בדרך כלל התחילו כצופים, הקוראים פוסטים של אחרים ומשתמשים במשאבי ההוראה של התורמים, ועברו להיות משתפי פעולה המעלים פוסטים של ההערות שלהם לגבי משאבי ההוראה ודנים בבעיותיהם עם מורים אחרים, ולאחר מכן הם הפכו לתורמים, המשתפים את משאבי ההוראה שלהם עם מורים אחרים ומספקים מידע, עצה, ועוזרים למורים אחרים.

כאשר הם השתתפו בקהילה מקוונת ברמות שונות, הלמידה של המורים התרחשה בדרכים רבות כולל למידה דרך מבחן, פתרון בעיות שיתופי, והבנייה ביקורתית.

עדיין, לא כל המורים התקדמו לקראת השתתפות מלאה בקהילה המקוונת. מרבית המורים נותרו כצופים והעדר ההשתתפות שלהם בניהול משא ומתן על המשמעות הגבילה את למידת המורים.

כדי שהקהילה המקוונת תהווה בסיס פורה עבור הלמידה של המורים, יש צורך לשים יותר דגש על הבניה שיתופית של ידע ועל ההעברה של הפרקטיקה המשותפת, יותר מאשר על העברה של ידע ועל הפצה של הפרקטיקה הטובה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

טיפוח קהילות מקוונות מוצלחות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya