למידה מקצועית של מורים המעורבים בביה"ס יסודי בפיתוח של חומרי למידה מתוקשבים

מאת: Drew Polly

 מקור וקרדיט :

 
Drew Polly ."Teachers' learning while constructing technology-based instructional resources", British Journal of Educational Technology, 2011
 

מחקר בריטי חדש מגלה כי מורים העוסקים בהבנייה, ארגון ובפיתוח משאבי למידה בסביבה מתוקשבת מתפתחים וצומחים מבחינה מקצועית ופדגוגית יותר ממורים אחרים בסביבה מסורתית של הוראה כהעברת תכנים. המחקר מבוסס על ראיונות עם 16 מורים בבתי ספר יסודיים אשר היו מעורבים  בפיתוח  חומרי למידה מתוקשבים  לכיתה. כעוגן לבדיקת הלמידה המקצועית של המורים  שימשו רכיבי רפרטואר תפיסת הידע הפדגוגי-טכנולוגי Technological Pedagogical and Content Knowledge .

ממצאי המחקר מצביעים על כך התפתחות הידע של המורים הייתה בו-זמנית גם בתחומי התקשוב וגם בתחומי הפדגוגיה והיא נמצאה כמשמעותית. המחקר ממליץ על שילוב מורים בבתי ספר יסודגיים בפיתוח חומרי למידה קוריקולריים כאמצעי להתפתחות מקצועית, הנעת מורים ולהשבחת ההוראה בכיתה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya