למידה מקצועית ופיתוח של שתי קבוצות פרחי הוראה שנבדלות בבסיסי הידע המדעי ובשיטות ההכשרה להוראה במהלך הלימודים

Rozenszajn, R., Snapir, Z. and Machluf, Y. (2019). Professional learning and development of two groups of pre-service teachers with different scientific knowledge bases and different teaching training in the course of their studies, Studies in Educational Evaluation, 61, 123-137

מחקר זה השווה בין התפתחותן המקצועית של שתי קבוצות פרחי הוראה שהשתתפו בקורס דידקטי להוראת ביולוגיה בשני מוסדות אקדמיים שונים. הקבוצה בעלת הידע התוכני המועט והניסיון המוגבר בהוראה התעניינה בעיקר בפרקטיקות ממקדות בתלמידים ובמורים. הקבוצה בעלת ידע התוכן המוגבר והניסיון המועט התעניינה בעיקר בסוגיות של מיומנויות חשיבה ברמה גבוהה ושל פער הידע בינם לבין תלמידיהם. לפיכך ממליצים מחברי המאמר על:

  1. שילוב פרחי הוראה בעלי ידע מועט בהתנסויות חקר העשויות לטפח מיומנויות חשיבה ברמה גבוהה בפרקטיקה שלהם.
  2. חיוב כל פרחי ההוראה, בלי קשר לרמת הידע שלהם, להתנסות באופן משמעותי בהוראה בזמן שהם לומדים, במטרה לגשר על פני פער הידע ביניהם לבין תלמידיהם.

לתקציר המאמר

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא פרחי הוראה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya