למידה מקושרת: הערכה ושכלול פלטפורמת בלוגים של קהילה אקדמית

Stephens, Michael. Connected Learning: Evaluating and Refining an Academic Community Blogging Platform. Journal of Education for Library & Information Science. Fall2016, Vol. 57 Issue 4, p295-310.

מחקר זה בוחן את היתרונות של פלטפורמת בלוגים קהילתית עבור סטודנטים בתכנית מקוונת לספרנות ומידענות. תוך שימוש בסקר אינטרנט ובשיטות ניתוח תוכן תיאוריות, מאמר זה עוסק בדרך שקהיליות בלוגים של סטודנטים יכולות לטפח ביעילות קשרים בין מרצים לבין סטודנטים, ולהגביר תחושות של ביצועי למידה.

באופן כללי, סטודנטים דיווחו שקהיליית הבלוגים ומשימת הבלוגים יצרו השפעה חיובית על ביצועי הלמידה שלהם, בייחוד בנוגע לפרודוקטיביות וליכולת. המשוב החיובי ביחס לשימושיות ולקשרים עם אחרים במערכת שדווחה מובילים לתפיסה חיובית כוללת של למידה בקהיליית הבלוגים.

על מרצים המבקשים ליצור קהיליות מסוג זה עבור סטודנטים להפוך את אתרי האינטרנט לשמישים, מותאמים ללומדים ואטרקטיביים.

קישור למאמר המלא

ראו גם:

השימוש האינטרדיסציפלינרי בבלוגים ובקהילות מקוונות בהכשרת מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya