למידה מקוונת: מניעים של לומדים בלמידה מתמדת (LLL) לבחור בקורסים מקוונים

מאת: Ron Mahieu

Ron Mahieu, et. al. "Online Learning: Motives for Lifelong Learners to Choose Web-based Courses", EURODL, 16 Mar 2013.


עקב שינויים חברתיים קיים צורך הולך וגובר בלמידת מבוגרים ובלמידה מרחוק.

במחקר זה נותחו הגורמים של גיל, מין, קצב הלימודים והורות כדי לבחון האם גורמים אלה קשורים לגורמים הנעתיים שונים לבחירת קורס מקוון.


הנתונים, המתבססים על שאלון, כוללים 1270 סטודנטים חדשים בסמסטר אביב 2011 וכוללים את מאפייני הרקע שלהם וגורמים המתמקדים במניעים שלהם.

ניתן לסווג גורמים אלה לארבעה מניעים שונים:
(1) פורמט,
(2) תוכן,
(3) מניע כלכלי,
(4) סקרנות.

התוצאות הראו שפורמט הקורס נתפס כגורם החשוב ביותר בבחירת קורס מקוון, ולאחריו תוכן, סקרנות וגורם כלכלי.

בנוסף, נחקרו ההבדלים הקבוצתיים לגבי גיל, מין, הורות וקצב הלמידה.

הממצאים מראים שלמידה מרחוק ממלאת פונקציה חשובה עבור סטודנטים מבוגרים, נשים, וסטודנטים בעלי ילדים.

קבוצות אלה, כפי הנראה, רואות כיתרון את הגמישות שמספקים קורסים מקוונים.

מצבים משפחתיים או התחייבויות בעבודה עשויים לתרום לכך.

השינויים בחיי העבודה של אנשים צפויים להימשך, מה שכפי הנראה יגדיל את הביקוש למצבי למידה גמישים.

קישור למאמר באנגלית

ראה גם:

למידה שיתופית מקוונת - איזה דגמים אנחנו מכירים?


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya