למידה מקוונת: ברית חדשה

מאת: Jon Baggaley

Baggaley, Jon. Online learning: a New Testament. Distance Education, May 2014, Vol. 35 Issue 1, p133-140

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

ההצהרה של AH. R. Rawlings III, נשיא האגודה של האוניברסיטאות האמריקאיות (Association of American Universities), ש"אין מחקרים טובים על מה מכילה פדגוגיה מקוונת גרועה", עורר סערה באקדמיה. הוא השמיע את הערותיו, עם ההקמה של המועצה הגלובלית ללמידה (Global Learning Council (GLC בכדי להגדיר את קווי המיתאר שאנשי חינוך מקוון קודמים נכשלו לכאורה בזיהויים או העדיפו להתעלם מהם, בעבר.

בעשורים האחרונים, עם התפשטות תחום ההוראה המקוונת, באוניברסיטאות עילית, דוגמת הרווארד, נפתחו קורסים מקוונים לציבור, כמו הקורסים הפופולרים של הרווארד, בפורמט (Massive open online course (MOOC. אחד המאפיינים של קורסים אלה, הוא, הרשמה המונית של תלמידים. עקב זאת, התעוררו בעיות תפעוליות, שהקשות שבהן, הן ריבוי המשתתפים ואי יכולת של המורים להתמודד עם הבעיה וכך נמנעת גישה של המורים אל חלק ניכר של משתתפים. הדבר פוגע קשות באיכות הפדגוגית של ההוראה. וכאן המקום לציין שרק חלק מזערי של הנרשמים עומד בדרישות הקורס ומסיים אותו בהצלחה. ניתן להבחין בנסיגה בהתלהבות האוניברסיטאות בתחום זה. קיימת התנגדות באקדמיה לשטח הוראה זה, מצד חוקרים מובילים בתחום החינוך.

מאמר זה דן בהערות של נשיא אגודת האוניברסיטאות האמריקאיות הממעיטות בערכו של תחום הלימוד מרחוק Distance Education (DE) על כל היבטיו, אשר בודאי משפיעות על קבלת ההחלטות של חברי המועצה העולמית העליונה GLC שחברים בה, נשיאי אוניברסיטאות, נציגי תאגידים וחברות של ספקי תמיכה מסיבית לפתיחת וניהול קורסים מקוונים. למסקנות שלהם יש השפעה על גישת והתייחסות הציבור להתנסות הלימודית החדשה הזאת. המחבר מציע פתרון לבעיה באמצעות אנלוגיה לברית הישנה והברית החדשה לא פסילת ה- MOOC, בגלל שהוא לא מתאים לתורה הכתובה הישנה, אלא לאמצו ולהשתמש בו לפי קווי ההנחיה של המועצה העולמית העליונה GLC כברית חדשה וכך להגיע לניצול מושכל של הלמידה המקוונת.

ראה גם:

3 סיבות מדוע קורסים מקוונים מסוג MOOC ימשיכו להתקיים בעתיד

ההתנגדות של המרצים בארה"ב לגבי קורסים מקוונים מסוג MOOC לובשת עוד צורות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya