למידה מטעויות: ההשפעות של הכשרת המורים על העמדות של התלמידים כלפי טעויות ועל השימוש של התלמידים בטעויות

מאת: S. Rach

Rach, S., Ufer, S., & Heinze, A. (2013). LEARNING FROM ERRORS: EFFECTS OF TEACHERS TRAINING ON STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS AND THEIR INDIVIDUAL USE OF ERRORS. Pna, 8(1), 21-30.


במחקר ניסויי למחצה עם תלמידים בכיתות ו' עד ט', המחברים חוקרים את ההשפעות על העמדות של התלמידים כלפי טעויות כהזדמנויות ללמידה בשני תנאים: התרבות הכיתתית של סובלנות לטעות, והתנאי הראשון יחד עם הוראה נוספת של אסטרטגיות לניתוח הטעויות.

הממצאים מראים השפעות חיוביות של התרבות הכיתתית לגבי סובלנות לטעות על הרמה הרגשית, בעוד שהתלמידים לא הושפעו מהתמיכה הקוגניטיבית.

לא נמצאה הוכחה להשפעות דיפרנציאליות עבור קבוצות תלמידים עם עמדות שונות כלפי הטעויות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya