למידה מווסתת עצמית ותחושת הישג בקורסי מוּק בקרב תלמידי מדעים וטכנולוגיה בבית ספר תיכון

Cohen, L., & Magen-Nagar, N. (2016). Self-regulated learning and a sense of achievement in MOOCs among high school science and technology students. American Journal of Distance Education, 30(2), 68-79.

מחקר זה, שנערך בישראל, בחן כיצד אסטרטגיות למידה ואוריינטציות מוטיבציוניות תרמו לתחושת הישג של תלמידי תיכון בקורס מוּק (MOOC). המטרה הייתה לשלב אסטרטגיית הוראה-למידה חדשנית בתוך המערכת החינוכית המבוססת על למידה מקוונת עבור תלמידים בנושאים עתירי ידע וטכנולוגיה.

החוקרים השתמשו בשאלון אסטרטגיות מוטיבציוניות ללמידה שהותאם לצורך מטרת המחקר. בנוסף, החוקרים בנו והשתמשו באינדקס של תחושת הישג המבוסס על פדגוגיה חברתית כעיקרון מוביל במודל הלמידה הנוכחי.

התוצאות של ניתוח נתיבים בעזרת ניתוח משוואות מבניות הציעו שלנושאי למידה מבוססת פרויקטים השפעה חיובית מובהקת על אוריינטציות מוטיבציוניות ועל אסטרטגיות למידה, ולהן בתורן השפעה חיובית מובהקת על תחושת ההישג של תלמידים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

למידה בקורסי מוּק: מוטיבציות ולמידה מווסתת עצמית בקורסי מוּק

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya