למידה מבוססת פרויקט בינתחומי: התנסות בויקי מקוון בהכשרת מורים

M Biasutti, H EL-Deghaidy . "Interdisciplinary project-based learning: an online wiki experience in teacher education", Technology, Pedagogy and Education, 2014.


במחקר הנוכחי דווח על השימוש בויקי ככלי דידקטי מקוון כדי ליישם למידה מבוססת פרויקט בהשכלה הגבוהה.

המחקר נערך בתכניות להכשרת מורים באוניברסיטה.

במהלך הפעילויות המקוונות, המשתתפים פיתחו פרויקטים בינתחומיים עבור עבודה בשיתוף פעולה בבית הספר היסודי בקבוצות קטנות בסביבה וירטואלית של ויקי בתוך פלטפורמת Moodle.

מדעים היו במרכז הפרויקטים ופעלו כמרכז מארגן למציאת קישורים עם דיסציפלינות אחרות.

גישה של שיטות מחקר מעורבות הכוללת איסוף של נתונים איכותניים וכמותיים אומצה במחקר הנוכחי.

המחברים פיתחו את שלושת המכשירים הבאים כדי למדוד הן את התהליכים והן את התוצאות של הפעילויות המקוונות:
שאלון של למידה מבוססת פרויקט בינתחומי, שאלון לגבי רפלקציה ורובריקה להערכה של פרויקטים בינתחומיים.

המאמר הנוכחי מתמקד בנתונים האיכותניים בלבד, שהיו כפופים לניתוח תוכן אינדוקטיבי.

התוצאות סיפקו הוכחה לתהליכים המעורבים במהלך הפעילויות השיתופיות ולכך שהפעילויות המקוונות יכולות לפתח יכולות אצל המורים לתכנן פרויקטים בהקשרים בינתחומיים.

הדיון מדגיש את ההיבטים של סביבה מקוונת שהפכה את העבודה השיתופית לאפקטיבית בלמידה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?