למידה מאותגרת בעיות: הבסיס למיומנויות המאה ה-21

מאת: John Barell

Barell, J. (2010). Problem-based learning: The foundation for 21st century skills. In J. A. Ballanca, & R. S. Brandt (Eds.), 21st century skills: Rethinking how students learn (pp. 175-199). Bloomington, IN: Solution Tree Press.

במאה ה-21, אנו זקוקים לכל המיומנויות אשר הבחינו את בני המין האנושי כיוצרים ותומכים של תרבויות, כיזמים של טכנולוגיות, וכמעצבים של דרכי חיים ושלטון. מיומנויות אלה, שהן קריטיות יותר היום מאי פעם בעבר, כוללות "חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, שיתוף פעולה, יצירתיות, הכוונה עצמית, מנהיגות, כושר הסתגלות, אחריות [ו]מודעות גלובלית" (Walser, 2008: 2). לרשימה זו, מוסיף מחבר הפרק את המיומנות החשובה של החקירה.

אנו חייבים לספק לתלמידים אסטרטגיות משופרות כדי לסייע להם להתמודד עם בעיות—זה מה שנושא את ההבטחה הגדולה ביותר במערכת החינוך שלנו. למידה מאותגרת בעיות (problem-based learning) היא אסטרטגיה כזו.

במתמטיקה ומדעים, תלמידים עובדים על בעיות פרטניות, לעיתים קרובות עם תשובות בסוף הספר. בקנה מידה הוראתי רחב יותר, תלמידים מתמודדים לעיתים עם "בעיות" הקוראות להם למצוא פתרונות, לדוגמה כיצד לשפר את חצר המשחקים של בית הספר או את איכות המים של האגם או הנחל בשכונה. חלק מהמורים משתמשים במצבים בעיתיים מהספרות וההיסטוריה כדי לארגן את תכנית הלימודים.

למידה מאותגרת בעיות חורגת בהרבה ממקרי ההוראה לטווח קצר או השאלות הפשוטות הללו. היא כוללת חשיבה מחודשת של תכנית הלימודים כולה כך שמורים מעצבים יחידות שלמות סביב תרחישים בעייתיים "שאינם מובנים היטב" ומורכבים, המגלמים את המושגים המרכזיים שיש ללמוד ולהבין.

בתרחישים "שאינם מובנים היטב " או "שאינם מוגדרים היטב" מחבר הפרק מתכוון לבעיות הראליסטיות, אותנטיות—כגון זיהום כדור הארץ והזנת הרעבים—שהן כה מורכבות, שרויות באי-סדר, ומטרידות שאינן מאפשרות תשובה של נכון או לא נכון; מאידך, "לאיזה מרחק נוסעת מכונית ב-3.5 שעות במהירות של 60 מיילים לשעה?" תהיה דוגמה של בעיה "מוגדרת היטב" משום שקיימת תשובה נכונה.

תרחיש בעיה מתוכנן היטב כולל שני מרכיבים המבטיחים שתלמידים ילמדו מיחידת הלמידה מאותגרת הבעיות. הראשון הוא תיחום של בעיה מורכבת תוך שיבוץ מושגי הליבה שהתלמידים ילמדו. השני הוא תיאור של מאפייני ההערכה האותנטית הקובעים מה שהתלמידים צריכים להבין אודות המושג.

מחבר הפרק ניסח את תהליך הצעד אחר צעד הבא כדי לעזור ולהבהיר למורים כיצד עליהם לארגן יחידות עבור פתרון בעיות וחקירה:

1. זהה נושא. כאן על המורים להתייחס לתכנית הלימודים המחוזית שלהם ולסטנדרטים של המדינה או האזור עבור המושגים והרעיונות שהם מעוניינים להציג לתלמידיהם.

2. השתמש במיפוי מושגי לייצוג הנושא.

3. היוועץ עם הסטנדרטים החינוכיים של המדינה והסטנדרטים המקומיים כדי לקבוע לאילו מתתי-הנושאים אתה זקוק ו/או חייב לכלול.

4. צור קבוצה של תוצאות או מטרות מיועדות עבור היחידה שלך, ופרט שאלות מהותיות.

5. עצב תרחיש בעייתי אשר יעורר את העניין של התלמידים וספק מבנה ליחידה כולה. ביצירת תרחיש כזה, המורים חייבים לשלב ידע והבנה של המושגים המהותיים של היחידה אל תוך התוצאות המיועדות.

6. נסח אסטרטגיות הכוללות גישות חקר כדי להבחין בתוצאות לוואי בלתי רצויות וליצור שאלות טובות. תלמידים יכולים לסייע בארגון שאלות אלו בהתאם לצרכים, סדרי עדיפויות ורמת היכולת שלהם.

7. השתמש בתרחיש הבעייתי כהערכה מסכמת. ישנן דרכים רבות ושונות בהן התלמידים יכולים לשתף מה שהם יודעים ומבינים לגבי הנושא.

אנו יכולים לחזק את התרחישים על ידי שימוש במערך רחב של טכנולוגיות של המאה ה-21. יתרה מזאת, כשתלמידים יוצרים את הקשרים שלהם בעצמם מתוך מגוון של נקודות מבט בינלאומיות, הדבר מחזק את חשיבות התוכן ואת הבנתם לגבי מה זה אומר לחיות, לשרוד, ולשגשג בעולם גלובלי.

לגבי יעילותה של הלמידה מאותגרת הבעיות, מחבר הפרק מצביע בין השאר על מחקר מ-2009 שהסיק כי "מחקר התפתחותי מאשר את הרעיון שסקרנות מניעה התפתחות אינטלקטואלית... כאשר מצב מתוכנן לעורר סקרנות, ילדים מפגינים ביצועים אקדמיים משופרים" (Engel & Randall, 2009: 184).

האתגר שלנו במאה החדשה הזו הוא לסייע לתלמידים שלנו להתבסס על הסקרנות הפנימית שלהם לגבי הטבע והחיים, העבודה, המשחק, היצירה וההישרדות שלנו בו. הצבה ושאיפה אחר שאלות מהותיות הוא מה שעל כולנו לעשות, בבתי ספר וכאזרחים טובים של הרפובליקה הזו.

ראה גם : מאמרים על למידה מאותגרת בעיות בפורטל מס"ע

מקורות המידע שצוטטו בסיכום

Engel, S., & Randall, K. (2009, March). How teachers respond to children’s inquiry. American Educational Research Journal, 46, 183-202.
Walser, N. (2008, September/October). Teaching 21st century skills: What does it look like in practice? Harvard Education Letter, 24(5), 2.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya