למידה מאותגרת בעיות בקהילות למידה

West, Richard E., Williams, Greg S., and Williams, David D. "Improving Problem-based Learning in Creative Communities Through Effective Group Evaluation", Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning; Fall2013, Vol. 7 Issue 2, p1-42.


בחקר מקרה זה, המחברים חקרו קבוצה מהמרכז לאנימציה, סביבת הוראה להשכלה גבוהה שטיפחה בהצלחה יצירתיות קבוצתית ותוצאות למידה באמצעות למידה מבוססת בעיות  ( למידה מאותגרת בעיות ) .

הנתונים נאספו באמצעות תצפיות חיות ותצפיות שצולמו בוידאו של האינטראקציות של הקהילה הזו על פני 18 חודשים, וראיונות ממוקדים עם תשעה מנהיגים עיקריים בקהילה.

החוקרים שקלו את הפעולות ואת התרבות של הקהילה הזו שהיו קשורים להערכה, ואת האופן שבו הפרקטיקות שקשורות להערכה שיפרו את פתרון הבעיות היצירתי של חברי הקהילה.

המחברים מתארים את פרקטיקות ההערכה שלהם בהקשר של העקרונות הנובעים מ"סטנדרטים להערכה של קהילות משותפות" (Joint Committees' Evaluation Standards), שהם סטנדרטים להערכה שבהם השתמשו מעריכים מקצועיים.

המחברים מצאו שאסטרטגיות של למידה מבוססת בעיות ( למידה מאותגרת בעיות)  הצליחו בחלקן משום שחברי הקהילה :

(1) ביססו הקשר ותרבות של ציפיות גבוהות, שיתוף פעולה והערכה;

(2) איחדו את הסטודנטים, את המורים ואת מנהיגי התעשייה כבעלי עניין השותפים בהצלחה של הפרויקט;

(3) זיהו מוקדם את הקריטריונים העיקריים להערכת ההתקדמות;

ו- (4) שאלו שאלות כדי להעריך את ההתקדמות לקראת העמידה בקריטריונים, תוך שימוש בגישות רבות כדי לאסוף מידע.

המחברים דנים בהשלכות לגבי יישום עקרונות אלה לסביבות אחרות של למידה מבוססת בעיות, בייחוד בהשכלה הגבוהה, כמו גם לגבי מחקר עתידי.


קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya