למידה חווייתית וחינוך ערכי במחנה נוער בית ספרי: שמירת המסורת והתרבות היהודית

Gross, Z., Rutland, S. D. (2017). Experiential learning and values education at a school youth camp: Maintaining Jewish culture and heritage, International Review of Education, 63(1), 29-49. DOI: 10.1007/s11159-016-9609-y

מאמר זה עוסק במאמצי בתי ספר אוסטרליים לשמר את המורשת היהודית באמצעות קיום מחנות נוער חינוכיים-דתיים בכל שנה. החוקרות ביקשו לבחון כיצד מחנה נוער בית ספרי יכול לשמש כמקום לסוציאליזציה וחינוך למורשת תרבותית ודתית, באמצעות למידה חווייתית וחינוך בלתי פורמלי. הן מציינות שבעולמנו הגלובלי, קיים סיכון לאובדן מורשות של תרבויות ייחודיות. אובדן זה תורם לפגיעה בתרבות ככללה משום שאינדיבידואלים צריכים להיות נטועים בזהותם הספציפית על מנת להשתתף באופן פעיל בחיי הקהילה.

צמד החוקרות ביצעו מחקר אורך משולב בחקר מקרה. במהלך נסיעות מחקר אשר התבצעו לאורך מספר שנים, הן ערכו ראיונות מובנים-למחצה עם שלושה מנהלי חינוך יהודי בלתי פורמלי, שני ראשי יחידות לימודי יהדות, חמישה מורים, שבעה מדריכי נוער ושבע קבוצות מיקוד של תלמידים. בעת ניתוח הראיונות, השתמשו החוקרות בשילוב מתודת מחקר של תאוריה מעוגנת בשדה עם מתודה השוואתית. התופעה שעמדה במרכז חקירתן הינה חינוך חוויתי.

ניתוח ממצאי המחקר הוביל למסקנת החוקרות שניתן לזהות שתי גישות תאורטיות המנחות את הצוות המחנך: גישה אחת מתמקדת בסוציאליזציה ומעורבות חווייתית, ואילו השנייה מתמקדת בחינוך המבקש להטמיע ידע יהודי. כלומר, בעוד שמחנכים מסוימים מכוונים להעברת ידע באמצעות יצירת מעורבות התלמידים בלמידה אקטיבית, מחנכים אחרים מתמקדים יותר ברכישת ידע באמצעות העברתו באופן ישיר. מן המחקר עולה שפעילויות למידה חווייתית הינן בעלות משמעות רבה וחזקה יותר כאשר הן משלבות בתוכן את שתי הגישות הללו.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת:

למידה חווייתית ולמידת עומק וכיצד יכולים המורים לטפחן

מגוון תרבותי, קהילה ופלורליזם בבתי ספר תיכון קהילתיים יהודיים

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya