למידה וזיכרון תחת לחץ: יישומים בכיתת הלימוד

Vogel, S., Schwabe, L. (2016). Learning and memory under stress: implications for the classroom. npj Science of Learning, 2016 (1), 16011; doi:10.1038/npjscilearn.2016.11

כמעט כל היבט בסביבה החינוכית עלול לטמון בחובו גורם פוטנציאלי לדחק (לחץ, במובן הפסיכולוגי של המונח) בקרב תלמידים ומורים כאחד: מבחינות ומועדי הגשה, דרך אתגרים לימודיים ועד מבוכה חברתית והתנכלות בריונית. מאמר סקירה זה מציג באופן תמציתי את הממצאים המחקריים שנאספו בשני העשורים האחרונים בנוגע לאופנים שבהם משפיע דחק על תהליכים שונים של למידה וזיכרון, תוך שימת דגש על דרכים שבהן ניתן ליישם תובנות בתחום זה בהקשרים חינוכיים.

מניתוח ממצאי המחקרים המוצגים בסקירה עולה כי דחק עשוי להשפיע על תהליכי למידה וזיכרון בצורות מורכבות, ולעתים מנוגדות. אף על פי שחוויית דחק במהלך הלמידה או מיד לאחריה תורמת ככל הנראה להתהוות זיכרונות מגובשים יותר, היא גם פוגמת במידה משמעותית ביכולת האחזור ('השליפה') שלהם, ובכך עלולה לפגוע בהישגי התלמיד בבחינה. יתרה מזאת, ממצאים עדכניים מצביעים על כך שדחק עלול לחבל ביכולת לעדכן זיכרונות לאור מידע חדש, להקשות על פיתוח הבנת עומק רב-רובדית של מושגים ולעודד אימוץ של הרגלי חשיבה נוקשים במקום התמודדות גמישה ויצירתית עם בעיות חדשות.

למאמר המלא

לקריאה נוספת

התרשמויות הורים לילדים בחינוך מיוחד מיישום טכניקות מיינדפולנס להפחתת מתחים

הפחתת המתח של הסטודנטים דרך הכשרה בניהול זמן: מחקר התערבות

שימוש בפרקטיקת אחזור מידע ובמיומנויות מטה-קוגניטיביות כדי לשפר את למידת התוכן

המאמר אינו מסתפק בסקירת המחקרים הקיימים בנושא, אלא גוזר מהם מסקנות מעשיות הרלוונטיות לכיתת הלימוד. כך, לדוגמה, ייתכן שצורות דחק קלות עד בינוניות (כגון אתגרים קוגניטיביים שלא מציבים בפני התלמיד דרישות מופרזות, או עוררות רגשית הנגרמת כתוצאה משמיעת דבר מה בלתי צפוי) עשויות לתרום ליצירת זיכרונות מגובשים יותר. עם זאת, ניתן לשער כי תופעות חיוביות אלו תושגנה רק כשמדובר ברמת לחץ שאינה נמוכה מכדי לגרום לאפקט הרצוי, אך שגם אינה גבוהה יתר על המידה, באופן שיפגע בתהליכים הקשורים לזיכרון יותר מאשר ישפרם. הכותבים מתריעים גם מפני הפוטנציאל לנזקים ארוכי טווח של דחק בכיתת הלימוד. בין אלו ניתן למנות היווצרות מוגברת של זיכרונות לא נעימים, אשר עלולה לגרום לתלמיד לפתח גישה שלילית כלפי עצמו וכלפי בית הספר. שינוי איכותי וכמותי של גורמי הדחק בסביבה החינוכית לאור הגילויים המוצגים במאמר עשוי לשפר את הישגי התלמידים בהווה ולתרום בכך להצלחתם המקצועית ולמעמדם הסוציו-אקונומי בעתיד.

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya