למידה, הוראה ומחקר חינוכי במאה ה-21: ניתוח התפתחותי של תפקיד המורים – סקירת ספר

מאת: J. Swann

Swann, J.(2012). Learning, teaching and education research in the 21st century: An evolutionary analysis of the role of teachers, Continuum, New York..


למידה, הוראה ומחקר חינוכי במאה ה-21: ניתוח התפתחותי של תפקיד המורים - סקירת ספר שנכתבה ע"י איילין נייט (Knight, E.Q.) ב- , Teachers College Press


הקשר התיאורטי הנרקם בין נושאי הספר העוסק בתפקיד המורים וברכישת הידע הוא הציר המרכזי בו, כשבמרכזו התיאוריה ההתפתחותית של קרל פופר (Popper).

בפתיחה מוצגת בהרחבה מטרת הספר. המחברת חושפת את החשיבות של הפילוסופיה הפופריאנית בהבנת נושאי הדיון. היא מציגה את ליבת טיעוניה, את הרעיונות המקובלים על למידה, את השימוש בקוריקולום יזום- לומדים והגדרה רחבה של "הוראה". מכאן מתחלק הספר לשלושה חלקים:(א) למידה מהי, מה קורה כשאנו לומדים ושאלות על למידה; (ב) עידוד למידה - מה מקדם ומה מעכב למידה ופיתוח קוריקולום יזום-תלמידים; (ג) פיתוח הוראה - מחקר ופיתוח של הוראה ושיפור הפרקטיקה של המורים במטרה ליצור עולם טוב יותר.

על פי המחברת למידה הינה התנסות סובייקטיבית המתרחשת כשהלומד מפרש בעיה סביבתית חיצונית באמצעות אלימינציה של מה שאינו מתאים/מובן לו. זהו רעיון חדשני, בעיקר בהתייחס להוראת מתימטיקה, ולפיו כדי שתתרחש למידה יש להציב בפני התלמיד בעיה שהניסיונות לפתרה יובילו אותו למציאת הכלים לפתרון בעצמו. ככלל, למידה מחייבת פעילויות "חקרניות" (exploratory), רעיון העולה בקנה אחד עם תפיסת הלמידה לאורך החיים המאופיינת בניסיון לפתור בעיות ע"י חקר של אסטרטגיות אפשריות שונות.

המחברת מגדירה מורה, לאור ההסבר הפופריאני ללמידה, כמי שמעודד לומדים להיות אוטונומיים ולחשוב/לפעול בדרך של ניסוי-פתוח ושל אלימינציה-של-שגיאות. הוראה על פי אג'נדה של מישהו אחר מסיחה את דעתו של הלומד מהנלמד והוא מאבד את הדחף/ תחושת הצורך ללמוד ולהיות מעורב באינטראקציות חיוניות ומשמעותיות לקהילתו הוא. היא גם מונעת פיתוח והפעלה של דמיון וביקורתיות הדרושים כל-כך ללמידה. דווקא החינוך בגיל הרך מאופיין בלמידה חקרנית, דבר שלרוב הולך ונעלם בשנים שלאחר מכן.

לאורך כל הספר ניכרת הנאמנות של המחברת לתיאוריה הפופריאנית תוך שהיא מסבירה את תמונת החינוך המשתנה במהירות ואת המורכבות והכוח של הבירוקרטיה בהקשר זה. הדבר מודגש בדיון על הקשר בין המורים לבין קובעי המדיניות ותוצאותיו. תשומת הלב של המורים לגופי הממשל יוצרת מידה מסוימת של עוינות כלפי הקוריקולום, עמדה הפוגעת ביצירתיות ובחשיבה הביקורתית של המורה. היא גם מונעת פעילות לפיתוח מודעות- עצמית והערכה עצמית בקרב הלומדים. הדגם של הנחתה מלמעלה, על פי המחברת, מגביל את מעורבות הלומד בלמידה ומחליש אותה. הבנה אמיתית צומחת רק בקרב לומדים פעילים הבונים את ההבנות שלהם בעצמם תוך שימוש בידע קודם ובשאיפה ונכונות להשקיע מאמצים בלמידה.

הפרק המסכם עוסק ברעיון של הוראה כיצירה של עולם טוב יותר. המחברת מתמקדת בלמידה פורצת מגבלות/גבולות (transcendent learning) שבה מתקיים כבוד מתמיד ומעמיק לדרך שבה אחרים לומדים ומשתמשים במקורות/במשאבים הקיימים בעולם. אין הכוונה לנטישה של כל תוכניות הלימודים הקיימות אלא לחיפוש היבטים של קוריקולום יזום-תלמידים, שניתן לתת לו ביטוי מידי פעם במהלך שנת הלימודיים. יוזמות כאלה, מבוססות-בעיות , עשויות לעודד למידה פורצת גבולות כזו. הספר מאיר עיניים ומעורר מחשבה יצירתית ופתוחה.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

קישור לסקירה

Reviewed by Eileen Quinn Knight — November 30, 2012
Title: Learning, Teaching and Education Research in the 21st Century: An Evolutionary Analysis of the Role of Teachers
Author(s): Joanna Swann
Publisher: Continuum, New York
ISBN: 1441163174, Pages: 288, Year: 2012
Search for book at Amazon.com

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?