למידה בסביבות של מחשב נייד 1:1: ניתוח-על וסינתזה של מחקרים

מאת: Binbin Zheng

Binbin Zheng, Mark Warschauer, Chin-Hsi Lin and Chi Chang. "Learning in One-to-One Laptop Environments A Meta-Analysis and Research Synthesis", Review of Educational Research, Dec2016, Vol. 86, No. 4, pp1052-1084.

במהלך העשור האחרון, מספר התכניות של שילוב מחשבים ניידים 1:1 בבתי הספר עלה בהתמדה. למרות הצמיחה של תכניות אלה, קיימת הסכמה מועטה לגבי תרומתן לתוצרי למידה משופרים.

מאמר זה סוקר 65 מאמרי מחקר ו-31 עבודות דוקטורט אשר ראו אור מינואר 2001 עד מאי 2015 על מנת לבחון את השפעתן של תכניות של שילוב מחשבים ניידים 1:1 על הוראה ולמידה החל בגן הילדים ועד סוף בית הספר התיכון.

ניתוח-על של 10 מחקרים בחן את השפעתן של תכניות המחשבים הניידים על ההישגים הלימודיים של התלמידים, ומצא גודל אפקט ממוצע חיובי מובהק באנגלית, בכתיבה, במתמטיקה ובמדעים.

בנוסף, המאמר מסכם את ההשפעה של תכניות המחשבים הניידים על תהליכים כלליים יותר של הוראה ולמידה ועל תפיסות כפי שדווחו במחקרים אלה, שוב תוך הבחנה בממצאים חיוביים באופן כללי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

שילוב מחשב (1:1) בכיתה והישגי תלמידים בבתי ספר תיכוניים באוהיו

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya