למידה בטווח הלמידה הקרובה מפחית את נדידת המחשבות

מאת: Judy Xu

Xu, Judy; Metcalfe, Janet. Studying in the region of proximal learning reduces mind wandering, Memory & Cognition. Jul2016, Vol. 44 Issue 5, p681-695.

ככל שנדידת מחשבות מקושרת לאיכות למידה ירודה, למציאת דרכים לצמצום הנטייה לנדידת מחשבות צריכות להיות השלכות על שיפור הלמידה. המחברים חקרו את האפשרות שלמידת חומרים ברמת קושי המתאימה ליכולות של הפרט – כלומר, לימוד בטווח הלמידה הקרובה (region of proximal learning) – עשויה להפחית נדידת מחשבות.

בניסויים 1 ו-2, המשתתפים נבדקו לגבי מצב תשומת הלב שלהם בעת שלמדו גושים של זוגות מלים באנגלית-ספרדית שהיו (א) קלים, (ב) בטווח הלמידה הקרוב, או (ג) קשים. המחברים מצאו שלימוד חומרים בטווח הלמידה הקרובה משויך לנדידת מחשבות מופחתת. הביצועים במבחן על פריטים שנלמדו תוך נדידת מחשבות היו גם ירודים יותר.

בניסוי מספר 3, המחברים חקרו את הקשר בין הבדלים במומחיות המשתתפים לבין נדידת מחשבות. הם מצאו שבעלי ביצועים גבוהים נדדו יותר במחשבתם בעת לימוד זוגות מלים ברמת הקושי הקלה יותר, בעוד שבעלי ביצועים נמוכים נדדו יותר במחשבתם בעת למידת הפריטים הקשים.

תוצאות אלה מצביעות על כך שטווח הלמידה הקרובה הוא ספציפי לרמת המומחיות של הפרט ושנדידת מחשבות מתרחשת כאשר אנשים נמצאים מחוץ לטווח זה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

כדי לשפר ריכוז, צריך לדעת להתיידד עם האבדן שלו

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya