למידה בחברותא בגיל קדם יסודי : relational pedagogy

הענף המתפתח של פדגוגיה מתייחסת ( relational pedagogy ) מוכרת במקומות שונים באירופה  גם בשם פדגוגיה הקשרית כוללת גם היבטים של אכפתיות וקשרים מתפתחים בין ילדים וסביבות שונות. "הפדגוגיה המתייחסת"  שצמחה באירופה קיבלה תנופה ולגיטימציה בעקבות ההתנסויות של גני ילדים באיטליה במודל ההתנסותי של  REGGIO EMILLIA. "הפדגוגיה המתייחסת" (Relational Pedagogy)  מבוססת על שילוב עקרונות קוגניטיביים , רגשיים וחברתיים של התפתחות ילדים בגילאי קדם יסודי. הספר הנוכחי כולל כמה מאמרים חשובים של מומחים הכותבים על ייצוגי "הפדגוגיה המתייחסת"  במישורים הבאים :  יחסי ילדים תרבות וסביבה , כיצד ילדים צריכים לתקשר באופן חיובי עם תרבות וסביבה , יחסי מבוגרים –ילדים – כיצד המסגרות החינוכיות צריכות לטפח יחסים אלו לכיוון למידה , הוראה וסקרנות. מאמר נוסף עוסק בצרכי ההתפתחות המקצועית של מחנכים בגיל הרך לאור הפדגוגיה המתייחסת.
 
 
Exploring Relational Pedagogy
Edited by Theodora Papatheodoru, JANET R. Moyles
Routledge 2008
 
ראה גם :
 
2005   Brownlee, Joanne and Berthelsen, Donna (2005) Personal Epistemology and relational pedagogy in early childhood teacher education programs . Early Years: An International Journal of Research.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya