למידה ארגונית כמנוף למימוש חזון חינוכי

מקור וקרדיט :
חנה קורלנד, רחל הרץ-לזרוביץ , "למידה ארגונית כמנוף למימוש חזון חינוכי ". כתב העת דפים. 41, 2010 , מכון מופ"ת
המחקר הנוכחי הוא מחקר ראשוני שמטרתו לאתר ולזהות את המנגנונים שבאמצעותם מתבצעת הלמידה הארגונית בבית ספר יסודי אחד, ולבחון את הקשר של מנגנונים אלה לחזון ולתרבות החינוכית-הארגונית המאפיינים אותו כארגון לומד. המחקר בודק ארבע שאלות: האחת היא, מה מאפיין את החזון החינוכי של חברי הצוות בבית הספר? השנייה היא, מה הם מאפייניה של תרבות הלמידה הארגונית הקיימת בבית הספר? השאלה השלישית מתייחסת למבנים ולמנגנונים שבאמצעותם מתבצעת הלמידה הארגונית בבית הספר; השאלה הרביעית מבקשת לבחון את יחסי הגומלין בין החזון החינוכי לבין הלמידה הארגונית.

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    הקישורים לא נפתחים

    פורסמה ב 08/03/2012 ע״י לדין אינה
    מה דעתך?
yyya