למה לחקור סיפורי חיים? האתיקה הדיאלוגית של ניתוח נרטיבי

מאת: Arthur Frank

מקור:

Why study people’s stories? The dialogical ethics of narrative analysis

בעוד שהספרות הבוחנת כיצד לערוך מחקר איכותני מתפשטת במהירות, מעט מדי תשומת לב מוקדשת להשלכות המעוגנות בבחירת שיטות מחקר כאלו. שיטות איכותניות לוקחות חלק במאמץ הנעשה לאחרונה, להשמעת קולותיהם של יחידים. הקשבה לקול האישי מחייבת נקיטת עמדה בדבר דרישתו של אותו קול לשמירת האוטנטיות של העצמי שלו. בניגוד לאלו שצ'רלס טיילור מכנה "המכורים" (KNOCKERS) לרעיון של אוטנטיות אישית, המאמר הנוכחי בוחן מחדש את התקפות של העצמי כפי שבאה לידי ביטוי בסיפורים של אנשים. ההשלכות של הטיעון הזה הם שמחקר נרטיבי עוסק פחות בבחינת סיפורים כמחקר מדעי חברתי אלא עוסק יותר ביצירת מודל ליחסים דיאלוגים בין המספר והמראיין.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya