למה כיסוי התוכן של חומר הלימודים מיותר: גילוי דעת!

Miller, A. (2015, June 1). "Why "Content Coverage" is Over: A Manifesto! [Web Log Post]. Retrieved from

המאמר סוכם מאנגלית בידי מיכל זרזבסקי ממכון מופ"ת

אנו חיים בעולם שבו החינוך מונע על ידי התוכן. יש לנו סטנדרטים, יעדי למידה, וכדומה. יש לנו תכנית לימודים, טקסטים ומדריכים. יש לנו מבחנים שונים כמו מבחנים מתוקננים עתירי סיכון ומבחני ביצועים, שמניעים את ההוראה שלנו. המחבר לימד בעזרת הכלים הללו וזה תסכל אותו.

ללא קשר לכך, כל הכוחות הללו מניעים אותנו לעבר כיסוי חומר הלימודים. אנו חשים לחץ ללמד את תכנית הלימודים, משום שהכוחות בעבודה מכתיבים שחייבים לעבור על חומר רב מתכנית הלימודים. אבל בו זמנית, אנו לא חייבים להודות בתבוסה על ידי כוחות אלה. למעשה, ייתכן ואנו לא מחויבים בנוקשות לכיסוי כל התוכן הזה כמו שאנו חושבים.

מצפים מאתנו לכסות תוכן רב (אם לא את כל התוכן) של קורס בתוך שנה. המחבר מצא שלא רק שאנו מכוונים על ידי תוצאות המבחנים וההישגים בהם, אלא שעל ידי התמקדות בכיסוי כל החומר, הוא פשוט פגע בתלמידיו. במקום חוסר כיסוי, הוא התמקד בכיסוי. ואנו יודעים שזה לא עובד.

אנו קובעים סדרי עדיפויות!

אולם אפילו תחת כל הלחצים, אנו יודעים שאנו לא יכולים ללמד כל דבר, ושחלק מהתוכן יישאר מאחור. או שחלק מהתכנים אינם מקבלים מספיק זמן כפי שהיינו רוצים להקדיש להם. מורים רבים לא רוצים להודות בכך, אבל חלק מהחומר נותר לא מכוסה. אבל לא משנה מה נשאר מאחור, זה אומר שאנו קובעים סדר עדיפויות. אנו יודעים למה התלמידים שלנו זקוקים באמת, ואנו מתכננים בהתאם.

המחבר מציין שכאשר ערך רפלקציה על ביצועיו הלא טובים כמורה, הבין שעליו להתמקד ברעיונות החשובים, שהוא יודע שהיה חשוב שתלמידיו יידעו. היו מספר סדרי עדיפויות שהניעו אותו, אבל למורים אחרים יש סדרי עדיפויות ממינים שונים. סדרי העדיפויות שלהם יכלו להיות מונעים ממבחן, או גורמים אישיים או דברים מחוץ לכיתה.

הכרת סדרי העדיפויות שלכם היא למעשה העצמה. היא מאפשרת לנו לדעת שאנו לא מכסים כל דבר, ושאנו רואים ערך בהקדשת זמן למה שחשוב לתלמידים שלנו.

אנו מורים נהדרים!

מכל זה מגיעים לנקודה העיקרית: אנו אנשי מקצוע. אנו מכירים את התלמידים שלנו. אנו יודעים למה הם זקוקים ואנו משתמשים בתכנית הלימודים ובמדריכים למה שהם אמורים לשמש--להדרכה. אנו מתכננים את הלמידה שלהם בהתאם כדי ליצור שינוי בחייו של כל תלמיד.

הגיע הזמן שכולנו נבין שאנו מורים טובים ולא נודה בתבוסה ללחצים של כיסוי התוכן. למעשה, עלינו לקבל החלטות טובות יותר במונחים של סדרי עדיפויות ולמידת התלמיד.

במאמץ להעצים ולאשר את עבודתנו כמחנכים, המחבר מסכם מספר נקודות:

- אני מחויב ללמידה עמוקה יותר ולאורך החיים עבור תלמידיי.
- אני לא אכנע ללחץ להעביר תוכן.
- אני אקבע סדרי עדיפויות ללמידה עבור תלמידיי בהתבסס על צורכיהם ועל תשוקותיהם.
- אני אכוון מעבר ללמידה למבחן, אולם עדיין אחשוף תלמידים למבחנים כדי להבטיח שהם מוכנים.
- אשתמש בתכנית הלימודים כמדריך ולא כלמידה חקוקה בסלע.
-אמשיך לקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבור תלמידיי, במקום לאפשר ללחץ לכסות את חומר הלימודים להניע אותי כמורה.

קישור למאמרון המלא באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya