למה אתם פשוט לא אומרים לנו את התשובה? חשיבה היסטורית לגבי הוראה בכיתות ז' עד י"ב

ED518424 - "Why Won't You Just Tell Us the Answer?": Teaching Historical Thinking in Grades 7-12

כל מדידה גדולה לגבי ההבנה ההיסטורית של התלמידים מאז שנת 1917 הראתה שהתלמידים אינם שומרים, מבינים או נהנים מההתנסויות שלהם בבית הספר עם היסטוריה.
ברוס לש (Bruce Lesh) מאמין שזה נגרם בעקבות הדרך שבה אנחנו מלמדים היסטוריה באמצעות הרצאה ושינון.
במהלך חמש עשרה השנים שחלפו, ברוס זיקק שיטה להוראת היסטוריה שמשקפת את התהליך שבו השתמשו היסטוריונים, שלפיו מלמדים את התלמידים לשאול שאלות לגבי ההוכחה ולפתח הסברים היסטוריים.
וכעת בספרו החדש "למה אתם פשוט לא אומרים לנו את התשובה?" ("Why Won't You Just Tell Us the Answer?"), הוא מראה למורים כיצד ליישם בהצלחה את שיטותיו בכיתה.
ייתכן והתלמידים יחשבו שהם רוצים שייתנו להם את התשובה. אולם, כאשר הם עוסקים באופן פעיל בחקירת העבר – הדרך שבה היסטוריונים מקצועיים עושים- הם מוצאים ששיעור ההיסטוריה אינו שינון משעמם של שמות, תאריכים ועובדות.
מחקר היסטורי המתרכז בשאלה, שבו התלמידים אוספים מגוון של מקורות היסטוריים ואפילו מפתחים ומגנים על תשובותיהם לאותה שאלה, מאפשר לתלמידים להפוך להיסטוריונים השקועים במחקר פרשני של העבר.

כל פרק בספר מתמקד במושג מפתח בהבנת ההיסטוריה ואז מציע יחידה לדוגמא לגבי האופן שבו ניתן ללמד את המושג. הקוראים ילמדו לגבי הדברים הבאים:
(1) חקירת טקסט, סאבטקסט והקשר: הנשיא תיאודור רוזוולט ותעלת פנמה;
(2) חשיבה כרונולוגית וסיבתיות: שביתת הרכבות של שנת 1877;
(3) פרספקטיבות מרובות: צעדת הבונוס של 1932;
(4) המשכיות ושינוי במהלך הזמן: העמידה האחרונה של קרטר;
(5) משמעות היסטורית: תנועת זכויות האזרח;
ו-(6) אמפתיה היסטורית: הויכוח בין טרומן למקארתור.

בסוף הספר, המורים ילמדו כיצד ללמד היסטוריה דרך העדשות של שאלות פרשניות והוכחה של שאלה המאפשרת הן לתלמידים והן למורים לפתח תשובות המבוססות על הוכחה לשאלות הגדולות ביותר בהיסטוריה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya