ללמוד מהוראת מורים: ניסוי בשיעור אודות המושגים שטח ונפח עם מורים עתידיים

Chamberlin, M. T.,  Candelaria, M. S. (2018). Learning from teaching teachers: a lesson experiment in area and volume with prospective teachers, Mathematics Teacher Education and Development, 20 (1), 86-111

למידה מתוך התנסות במסגרת הוראת מורים הינה אפקטיבית ומאפשרת למורי מורים להשיג את הידע והיכולות הדרושים להם להוראה. מאמר זה מתאר כיצד מורות בהכשרת מורים השתמשו בשיטת המחקר של ניסוי באמצעות העברת שיעור כדי לחקור כיצד אופן ההוראה של מורי מורים בקורס למורים עתידיים למתמטיקה בבתי ספר יסודיים משפיע על האופן בו הסטודנטים מבינים את המושגים "שטח" ו"נפח". השימוש בכלי המחקר של ניסוי באמצעות שיעור סייע למורות לשפר הן את ההוראה והן את הלמידה בכיתה. 

מהלך הניסוי כלל הקלטת 10 מורים עתידיים במהלך עבודתם על פעילויות לשיעורים בקורס וכתיבת טקסטים על ידי אותם מורים עתידיים בהם הם מדווחים על חוויותיהם במהלך השיעורים. ניתוח הממצאים הורכב משני שלבים: בשלב הראשון הגדירו החוקרות עד כמה מטרות הלמידה הושגו. בשלב השני הן בחנו כיצד השערותיהן אודות הקורס ואופן ההוראה שירתו את השגת מטרות הלמידה.

המורים העתידיים אשר השתתפו במחקר הבינו את המושגים "שטח" ו"נפח" טוב יותר מאשר לפני השתתפותם בקורס. מעבר לכך, עלו מן המחקר גם מסקנות כלליות אודות שיטת המחקר של ניסוי באמצעות העברת שיעור. למשל, בעת בניית קורס על המרצים לחשוב לא רק על מטרות הלמידה ותכנון מהלך הקורס אלא גם על השערותיהם שלהם אודות הוראת הקורס. בנוסף, מומלץ להתאים בזמן אמת את מהלך ההוראה לאופן הבנתם של הסטודנטים את החומר הנלמד במהלך הקורס.

למאמר המלא

לקריאה נוספת:

מה אנחנו מלמדים כשאנחנו מלמדים מתמטיקה וכיצד זה אמור להשתקף בהכשרת מורים?

זיהוי הגורמים המונחים ביסוד העניין הסביבתי בקורס מדעים עבור פרחי הוראה בבית הספר היסודי

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya