ללמוד ללמד באופן מקוון: סקירה שיטתית של הספרות לגבי הכשרת מורים להוראה מקוונת מגיל הגן ועד תום התיכון

Moore-Adams, Brianne L.; Jones, W. Monty; Cohen, Jonathan. Learning to teach online: a systematic review of the literature on K-12 teacher preparation for teaching online. Distance Education. Nov2016, Vol. 37 Issue 3, p333-348.

קיים צורך הולך וגובר במורים מקוונים מוסמכים כדי ללמד את האוכלוסייה המתרחבת של התלמידים המקוונים מגיל הגן ועד תום התיכון (K-12). על מנת לענות על צורך זה, יש לספק למורים הזדמנויות למידה לרכישת סוגים ספציפיים של ידע ושל מיומנויות הנחוצים כדי ללמד באופן מקוון.

בסקירה שיטתית זו של הספרות, המחברים עושים שימוש במסגרת המושגית של "ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי" (TPACK) כדי לקבץ את סוגי הידע והמיומנויות הדרושים כדי ללמד באופן מקוון וכדי לבחון הן את המידה שבה תכניות קיימות מתייחסות לאלמנטים אלה, הן את המידה שבה אלמנטים אלה מבוססים על מחקר אמפירי.

הממצאים מציעים שסוגי הידע והמיומנויות המבוססים על מחקר אמפירי נובעים ממחקרים מעטים ושרוב התכניות מתייחסות רק לתת-קבוצה קטנה של ידע ושל מיומנויות, והן שונות מאוד ללא אחידות בתוכן או בהתנסויות הלמידה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ההתנסויות של פרחי הוראה בטכנולוגיית מידע ותקשורת בחיי היומיום ובהקשרים חינוכיים והידע הטכנולוגי פדגוגי הראשוני שלהם

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya