ללמוד לחשוב באופן ביקורתי: ניסוי באמנות חזותית

Bowen, D. H., Greene, J. P., & Kisida, B. (2014). Learning to Think Critically: A Visual Art Experiment. Educational Researcher43(1), 37–44

האמנויות טומנות בחובן יתרונות שונים ומגוונים עבור התלמיד. רבים סבורים שלימוד האמנויות הוא דרך נפלאה להעביר לדורות הבאים את ההיסטוריה העשירה של ההישגים האנושיים של הדורות שקדמו להם. המאמר הנוכחי בוחן יתרון נוסף של האמנות באמצעות השאלה: האם חשיפה לאמנויות עשויה להשפיע על יכולתם של תלמידים לפתח חשיבה ביקורתית?

במחקר המתואר השתתפו 3,811 תלמידים שנבחרו בהגרלה על מנת לקחת חלק בתכנית של ביקורי בתי ספר במוזיאון האמנות הפרטי הגדול "קריסטל ברידג'ס" לאמנות אמריקנית, הכולל שישה מבנים (שתוכננו על ידי האדריכל הישראלי משה ספדיה). תלמידים אשר השתתפו בתכנית הביקורים במוזיאון הוכיחו שיפור משמעותי במיומנויות החשיבה הביקורתית שנבחנו באמצעות ניתוח ציור חדש. במיוחד היו התוצאות משמעותיות בקרב תלמידים שהגיעו מרקע סוציו-אקונומי מוחלש. לאור הירידה במידת החשיפה של אוכלוסיות מוחלשות לאמנויות, למסקנותיו של המחקר יש השלכות מרחיקות לכת באשר למדיניות החינוך ולמאמצים והמשאבים שיש לגייס על מנת להגביר את חשיפת התלמידים ולהקל את הגישה שלהם לאמנויות.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

מי בכלל צריך חינוך לאמנות

על חשיבותו של חינוך לאמנות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya