ללמוד במגרש המשחקים של הסטודנטים – הפייסבוק"

מחקר שהוצג בכנס צ'ייס האחרון (2012 ) באוניברסיטה הפתוחה הציג ניסוי חדשני ומעניין שבמהלכו כיתת הלימוד הועתקה ממרכז הלימוד, או מאתר הקורס, למקום המשמש היום כסביבה הטבעית של הסטודנטים, שם הם מבלים מרצונם לא מעט שעות.

שלוש השותפות למחקר — ד"ר מישר טל, ד"ר פיטרסה וד"ר גילה קורץ — נענו ולאתגר ופתחו במקומות השונים שבהם הן מלמדות קבוצות לימוד בפייסבוק במטרה לבדוק אם קבוצת לימוד בפייסבוק יכולה לשמש תחליף למערכת ניהול למידה.בכנס צ'ייס הוצגו ממצאי הפיילוט הראשוני, שנערך במרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה.

שיחה עם ד"ר חגית מישר טל וד"ר אפרת פיטרסה מהאו"פ על מסקנות הניסוי

מקור וקרדיט : עדכן מס' 56 , האוניברסיטה הפתוחה 2012

ראה גם :
קבוצת לימוד בפייסבוק – האם יכולה לשמש כתחליף למערכת ניהול למידה?


ממצאי מחקר : ניהול למידה מקוונות באמצעות פייסבוק


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מחקר מענין במיוחד לאור חדירת הפייסבוק לחיינו באופן מהותי יומיומי.

    פורסמה ב 23/08/2012 ע״י ד"ר מיכל שרון
    מה דעתך?
yyya