ללמוד את העשייה – להפוך את העשייה לטקסט לימודי

תובל, סמדר. גדרון , אריאלה "ללמוד את העשייה – להפוך את העשייה לטקסט לימודי" . בתוך :  שיתוף חינוכי פעיל: סיפור של הכשרת מורים , עורכות: ד"ר יהודית ברק, ד"ר אריאלה גדרון, הוצאת תמה , מכון מופ"ת 2009  , ע"ע 187-216.
 
הפרק  הנוכחי  בספרן  החדש של יהודית ברק ואריאלה גדרון ( עורכות)  בוחן את האפשרות להפוך סיפורים מן ההתנסות של סטודנטים בשנה א' לטקסט מרכזי ללמידה. הטענה המוצגת בפרק היא כי כדי להפוך את ההתנסות בהוראה לניסיון מקצועי מצטבר ובעל משמעות , יש להפוך אותה לסיפור. כותבות הפרק , ד"ר סמדר תובל , מדריכה ויועצת חינוכית – וד"ר אריאלה גדרון – מדריכה ועוסקת במחקר נרטיבי- מתבוננות בשיטתיות על שנה אחת של "הדרכה בשיתוף" של סטודנטים בשנה א', שבה צוות ההדרכה והסטודנטים חוקרים את סיפורי ההתנסות כטקסטים לימודיים לגיטימיים.  הסיפורים שנכתבו בפורום או סופרו בסדנה ופרוטוקולים של עבודה עליהם , משמשים בסיס לניתוח הנרטיבי של העשייה. הכותבות מציגות תובנות על אודות משמעותו של הטקסט הנרטיבי ככלי בהכשרה להוראה ומתייחסות למקומם של מכשירי המורים בתהליך זה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya