ללמד דבר אחד בכל פעם או מספר דברים יחדיו?

Kullberg, Angelika; Runesson, Ulla; Marton, Ference; Vikstrom, Anna; Nilsson, Pernilla; Martensson, Pernilla; Haggstrom, Johan. Teaching one thing at a time or several things together? – teachers changing their way of handling the object of learning by being engaged in a theory-based professional learning community in mathematics and science. Teachers & Teaching, Aug2016, Vol. 22 Issue 6, p745-759

שניים עשר מורים בחטיבת הביניים במתמטיקה ובמדעים התבקשו ללמד נושא לבחירתם במהלך שיעור שהוקלט בווידיאו. המחברים היו מסוגלים לנתח עשרה מהמקרים ומצאו שכולם היו דומים במובן אחד: המושגים והעקרונות הוצגו כל אחד בנפרד, וכל אחד לווה בדוגמאות של המושג או העיקרון הנידון, ככל הנראה כדי להדגיש את המשמעות הבסיסית שלו.

כל המורים השתתפו בחקר ופיתוח של שלושה מערכי שיעור להוראה (lesson study) מותאמים, הכוללים שלושה מחזורים של ארבע קבוצות שונות במהלך שלושה סמסטרים. החקר והפיתוח של מערכי השיעור להוראה המותאמים נבנו על בסיס רעיון תיאורטי שנתמך במספר גדול של מחקרים עכשוויים.

התיאוריה קובעת שמשמעויות חדשות (של מושגים ושל עקרונות, לדוגמא) נלמדות באמצעות עיסוק בדוגמאות של מושגים ועקרונות מנוגדים. הרעיון המרכזי הוא שמשמעויות חדשות נובעות מהבדלים, לא מדמיון (sameness).

לאחר חקר ופיתוח של שלושת מערכי השיעור להוראה המותאמים, המורים התבקשו ללמד פעם נוספת את אותו הנושא אשר לימדו בשיעורים שהוקלטו לפני החקר והפיתוח של מערכי השיעור להוראה.

השיעורים החדשים הוקלטו גם הם והניתוח הראה שהיה דבר אחד משותף לכל המקרים: כל עשרת המורים עסקו במושגים ובעקרונות הרלוונטיים ביחס זה לזה (כלומר, בעת ובעונה אחת) ולא אחד בכל פעם. על ידי כך הובלטו ההבדלים ביניהם, והתלמידים יכלו להבין את המשמעות שלהם.

המחקר מעניק תמיכה להשערה שחקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה הוא כלי חזק המאפשר למורים להבנות את תוכן ההוראה שלהם בהתאם לעיקרון שהוא חזק יותר בהפיכת הלמידה לאפשרית, אף אם זה סותר את הפרקטיקה המובנת מאליה שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

להעצים מורים ולערב תלמידים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya