ללא שינוי ארגון הידע המוסדי לא נצליח לשנות את מטרת-העל של בית הספר

מקור וקרדיט:
"Institutional Organization of Knowledge": The Missing Link in Educational Discourse , Teachers College Record Volume 109 Number 3, 2007, p. 603-634 by Amnon Karmon .

לארגון הידע המוסדי הקיים שתי השפעות שליליות על החינוך: הוא יוצר תפיסת ידע בעייתית אצל תלמידים (מה שאמנון מכנה "סוגיה אפיסטמית" או "היבט אפיסטמי"); גורם לקיבעון באופני ההוראה בכיתה ("היבט השימור"). המסקנה: כדי לשנות את אופן העיסוק בידע בבית הספר יש לשנות תחילה את ארגון הידע המוסדי. טענתו של אמנון כרמון היא שמרבית ההכרעות החינוכיות הנוגעות לידע נעשות עוד קודם לכניסת המורה לכיתה. להכרעות אלה יש השפעות חינוכיות מרחיקות לכת.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya